תכנית הלימודים בבית הספר למשפטים

היקף הלימודים
מספר נקודות הזכות הנדרשות לקבלת התואר: 140 נק"ז

מסלול בוקר

מספר סמסטרים: 7
משך לימודים: 3.5. שנים
מספר ימי לימוד בשבוע: שלושה ימים*

מסלול ערב

מספר סמסטרים: 11-12 (כולל סמסטר קיץ)
משך לימודים: 4 שנים
מספר ימי לימוד בשבוע: 1.5-2 ימים*

* יתכן שסטודנטים יידרשו ללמוד חלק מקורסי הבחירה וקורסי אנגלית במועדים נוספים, לעיתים בשעות הבוקר.

 

מבנה התואר וקורסי חובה

רשימת קורסי בחירה תשע"ט

רשימת סמינרים ותקצירים תשע"ט

מערכת שעות תשע"ט

 

ידיעון שנה א' תשע"ט

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
3 + 1 =