תכנית הלימודים בבית הספר למשפטים

היקף הלימודים
מספר נקודות הזכות הנדרשות לקבלת התואר: 140 נק"ז

מסלול בוקר

מספר סמסטרים: 7
משך לימודים: 3.5. שנים
מספר ימי לימוד בשבוע: שלושה ימים*

מסלול ערב

מספר סמסטרים: 11-12 (כולל סמסטר קיץ)
משך לימודים: 4 שנים
מספר ימי לימוד בשבוע: 1.5-2 ימים*

* יתכן שסטודנטים יידרשו ללמוד חלק מקורסי הבחירה וקורסי אנגלית במועדים נוספים, לעיתים בשעות הבוקר.

מבנה התואר וקורסי חובה

מבנה התואר - הנחיות והסברים לתוכנית הלימודים

סמינרים ותקצירים - סמינרים ותקצירים לשנה ג'

קורסי בחירה

ידיעון לסטודנט - תש"ף

מערכת שעות שנה א'

מסלול בוקר - מערכת שעות א' בוקר
מסלול ערב - מערכת שעות א' ערב

מערכת שעות שנה ב'

מסלול בוקר - מערכת שעות ב' בוקר
מסלול ערב - מערכת שעות ב' ערב

מערכת שעות שנה ג'

מסלול בוקר - מערכת שעות ג' בוקר
מסלול ערב - מערכת שעות ג' ערב

מערכת שעות שנה ד'

מסלול בוקר - מערכת שעות ד' בוקר
מסלול ערב - מערכת שעות ד' ערב

 

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
4 + 2 =