תכנית הלימודים בבית הספר למשפטים

היקף הלימודים מספר נקודות הזכות הנדרשות לקבלת התואר: 140 נק"ז

מסלול בוקר

מספר סמסטרים: 7
משך לימודים: 3.5. שנים
מספר ימי לימוד בשבוע: שלושה ימים*

מסלול ערב

מספר סמסטרים: 12
משך לימודים: 4. שנים
מספר ימי לימוד בשבוע: שלושה ימים*

מבנה התואר וקורסי חובה

קורסי בחירה תש"ף

ידיעון לסטודנט

סמינרים ותקצירים

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
6 + 8 =