הנהלת המכללה

פרופ' שי פלדמן, נשיא

פרופ' ניר קידר, המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים

גב' אורנה גיגי, מנכ"ל


טל: 077-9802764   ||  פקס: 08-6899412