סיגלית בנאי בוראת עולם

אשר קשר | ידיעות תל אביב | 4.3.2016

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
2 + 16 =
JobSapir - אתר התעסוקה לבוגרים וסטודנטים