תנאי קבלה למחלקה לשווק טכנולוגי

** תנאי הקבלה תקפים למועד הפרסום, המכללה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי הקבלה מעת לעת על פי שיקול דעתה. מומלץ להתעדכן בפרסומים אודות תנאי הקבלה  בסמוך למועד ההרשמה. 

  • תעודת בגרות מלאה בציון ממוצע 80 ומעלה 
  • 4 יח"ל באנגלית בציון 70 ומעלה 
  • 4 יח"ל במתמטיקה בציון 65 ומעלה
  • ציון מבחן אמי"ר או ציון מבחן פסיכומטרי לסיווג רמת האנגלית עד תחילת שנת הלימודים 

* מועמדים מעל גיל 30 חסרי תעודת בגרות חייבים במכינת 30 פלוס (180 ש"ש) + מבוא למתמטיקה בציון 70 ומעלה 
* מועמדים בעלי 3 יח"ל במתמטיקה יידרשו ללמוד קורס קדם 'מבוא למתמטיקה' ולעברו בציון 70 ומעלה 
* כל המתקבלים ללימודים יידרשו להציג עד תחילת שנה"ל ציון במבחן אמי"ר או ציון מבחן פסיכומטרי לסיווג רמת האנגלית 
* במקרים מיוחדים תישקל קבלה על תנאי

ועדת קבלה
מועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה הנ"ל מתבקשים לצרף לטופס ההרשמה את המסמכים הבאים:

  1. מכתב בקשה, עד 100 מילים, המפרט את הטעמים המצדיקים קבלה חריגה של המועמד/ת 
  2. קורות חיים
  3. המלצות רלוונטיות (לא חובה)

הוועדה תזמן לראיון את המועמדים עפ'י שיקוליה

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
13 + 0 =