משך המסלול

7 חודשים

השלמת השכלה תיכונית לחסרים תעודת 12 שנות לימוד.
לצורך קבלה ללימודי הכשרה מקצועית, קבלה למקומות עבודה הדורשים 12 שנות לימוד, קבלה למכינות לקראת לימודים אקדמיים או לקראת לימודי הנדסאים.

תכנית משל"י (משוחררים לומדים יחד)
תכנית הקרן לסיוע לחיילים משוחררים חסרי תעודת 12 שנות לימוד.
לתכנית מופנים חיילים משוחררים ע"י הקרן לקליטת חיילים משוחררים.
משך התכנית: 7 חודשים, 890 שעות לימוד. לימודים מלאים.
ללומדים זכאות לסיוע מלא בשכר הלימוד ובמלגות קיום.
השלמת השכלה תיכונית למעוניינים (תעודת תג"ת - תעודת גמר תיכונית) - כ-700 שעות לימוד במשך שנה או שנתיים בהתאם ליכולת הלומדים.
אפשרות א': 10 יחידות לימוד ברמת גמר
אפשרות ב': 7 יחידות לימוד ברמת גמר ו-3 יחידות לימוד ברמת בגרות

מבחן מיון בעברית וראיון אישי

ינואר
פתיחת הקורסים מותנית בהרשמה של 20 תלמידים מינימום

לתאום ייעוץ אישי