מכינה יעודית למשפטים

משך המסלול

2 סמסטרים

לו"ז שבועי

4 ימים בשבוע

בעלי 12 שנות לימוד , זכאות לתעודת בגרות מלאה/חלקית/ללא בגרות.

קבלה ללימודי משפטים בכפוף לעמידה בתנאים המפורטים בהמשך. תעודת המכינה מהווה תחליף לתעודת הבגרות.

מועמדים למכינה יידרשו בבחינת מימ"ד מטעם המרכז הארצי לבחינות והערכה בציון 400 המועמדים יוזמנו לראיון אישי.

פתיחת המכינה מותנית במספר מינימלי של נרשמים

 • ציון פסיכומטרי של 550 ומעלה. 
 • עמידה בציון של 80 ומעלה בשני הקורסים המשפטיים. 
 • עמידה בממוצע של 85 בקורסי המכינה. 
 • השגת רמת בסיס לפחות באנגלית במכינה. 

רישום למכינה מחייב חתימה על טופס התחייבות לעמידה בכללי המכינה. 

סמסטר א'

 • כתיבה אקדמית 
 • אנגלית טרום בסיסית 
 • סטטיסטיקה
 • מתמטיקה 
 • מבוא למשפטים 
 • יישומי מחשב 
 • סוציולוגיה

סמסטר ב'

 • שיטות מחקר
 • אנגלית בסיסית
 • סטטיסטיקה (המשך)
 • מתמטיקה (המשך)
 • סוגיות במשפט
 • חברה וכלכלה

ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים.

 • המכינה כוללת שני קורסים אקדמיים במשפטים , בעבורם יתקבל פטור בהיקף של 4 נק"ז  מלימודי שאר רוח במהלך התואר במשפטים.
 • במסגרת תכנית הלימודים במכינה ישולב קורס פסיכומטרי שיועבר ע"י חברת HIGHQ בתשלום נפרד על סך:  3,000 ₪. 

חיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי/ אזרחי (על פי הגדרת משרד הביטחון) יהיו זכאים למימון שכר לימוד ומלגות קיום על פי מצב סוציו-אקונומי.

סימונה יוסף - רכזת תכניות ייעודיות - מכינות רוח וחברה, קדם מכינה, אנגלית טרום בסיסית
077-9802484 | Simona@sapir.ac.il