תערוכת בוגרים 2021

20
21
תערוכת בוגרים
معرض الخريجين

בוגרים
נסרה אזגברה نصره الزبارقة  | רום אל-קאדי روم القاضي | יובל זוהר  يوفال زوهر | לירון פין  ليرون فاين | מרטין ברנרדו רודריגז  مارطين برنردو رودريجز

אוצרת
סמדר לוי  منظمة المعرض: سمدار ليوي

13.07.2021 - 29.07.2021

"למרות שטרם הסתיימה, השנה האחרונה הייתה שנה קשה ומורכבת. כמו קודמתה, שנה זו כפתה הסתגרות, ריחוק ובידוד חברתי בשל מגפת וירוס ה-COVID-19, אך גם הסתגרות ושהייה במרחבים מוגנים בשל מבצע הלחימה שהסתיים לפני מספר שבועות ברצועת עזה הסמוכה, על השלכותיו הקשות על החברה הישראלית. החיים בשנה זו נטו להצטמצם אל לגבולות מפתן הדלת של מרחב מוגן.

על גבול מפתן הדלת, כל אחת ואחד מחמשת הבוגרים, שעבודותיהם מוצגות בתערוכה '2021 תערוכת בוגרים', התייחס.ה למציאות ולחיים בתוך נוף, מרחב, מקום או אתר. יחד הם מציגים חמישה גופי עבודה שונים ומרתקים שבהם ביקשו – כל אחת ואחד בדרכה.ו – לנסח חזותית וחומרית אפשרות או אופן נראות לדבר שלא ניתן בהכרח לראותו, ולהשמיע את מה שאין לו (או לה) קול.

גם בהשפעת מאפייני ומאורעות שנה זו, ולמרות הקושי המובנה בטקסט המנסה לאגד יחד תחת תמה אחת חמש תערוכות יחיד אישיות ושונות, אני מבקשת להציע נקודת מבט פרשנית אפשרית, דרכה אפשר להתבונן ולחוות את גופי העבודה אלה. או במדויק יותר, את נקודת המבט וההתמקמות של כל יוצר/ת ביחסם למציאות הסובבת אותם: בתוך ומתוך מחסה.

הגיאוגרף האנגלי ג'יי אפלטון (Appleton) ניסח את אסתטיקת ציור הנוף המערבי וקשר בין נקודת המבט של הצייר ביחס לנוף לבין "נקודת המבט של חיית הטרף הסורקת את הנוף כשדה אסטרטגי, כרשת של נקודות תצפית, מקומות מפלט וסכנות". בנקודת מבט זו, גם באין כל סכנה נשקפת לעין, הן הצייר והן הצופה המתבוננים בציור הנוף – ולעניינינו, גם המתבוננים במציאות או בתערוכה –  ממוקמים מחוץ למקום ולהתרחשות, בנקודת מסתור מוצללת ומוגנת – במחסה, ו"הנוף" נפרש מולם כסצנה, כמראֶה. אמנם אין כל ציורי נוף בתערוכה '2021 תערוכת בוגרים', וגם אם פעלו מתוך 'מחסה' מטאפורי, הרי שכל אחת מתערוכות היחיד שלהם מזמינה דווקא לעבור את "מפתן הדלת" ולהיכנס, ולשוטט, בתוך מרחב חושי ומנעד תודעתי פרטיקולרי אודות חיים ומציאויות."

סמדר לוי

דימוי: מרטין ברנרדו רודריגז