תחת הסתר פנים או פרטים אישיים מזהים של המצולמות, וכשהיא עצמה נותרת במקום המוגן מאחורי המצלמה, מציגה רום אל-קאדי סדרת סרטי עדויות מתהווה – "זאת אני", בה מספרות שבע נשים בדואיות, שנישאו כקטינות בנישואי בוסר, את סיפור חייהן. באומץ וגילוי לב, הן חושפות ומעידות על מעמדה ומקומה המוגבל של האישה במשפחה ובקהילה מסורתית הפטריאכלית. תחת מגבלות הנראות, המצלמה של אל-קאדי מאפשרת להן להשמיע קול מפוכח ואף ביקורתי. ולנו, להקשיב.