You'll float too

למרות שבנוף הנשקף מחלון ביתה בדימונה ניצב "מפעל טקסטיל", וכשהיא מוגנת ובטוחה במחסה האפל של הגולגולת, יובל זוהר חוקרת ומפרקת בתיווך רב-מדיומלי דווקא את רכיבי אפקט הפחד המצוי בסרטי אימה שונים. באסקפיזם לא-מוצהר היא מציירת באינטימיות אוסף דמויות וסצנות מסרטים אלה; מפסלת תעתוע דרמטי לכאורה; משתמשת בטכניקות קולנועיות דלות של הז'אנר בסרטי וידיאו, ואף מתעתעת בצופה – ובהומור – בתנאי הנראות של עבודותיה.