קהילות למורי עברית במגזר הבדואי

קהילה לומדת חלוצה למורי עברית במגזר הבדואי יסודי

תאריך פתיחה: 29/10/20202322
תאריך סיום: 07/07/2024
יום לימוד: יום ב'
פרטי מנחות.ים: גאדה דבאח 050-6282327, Gadadabbah73@gmail.com
רווית כהן  058-5942349, ravitc66@gmail.com

קהילה לומדת חלוצה למורי עברית במגזר הבדואי חטיבת ביניים

תאריך פתיחה: 29/10/2023
תאריך סיום: 07/07/2024
יום לימודים: יום ג'
פרטי מנחות.ים: מואהב  שחאדה- אלקרינאוי 054-6708333, mawahebali@gmail.com
זינב אלסאנע 052-8816397, zenabsana@gmail.com