פרטי החונך

כולל ספרת ביקורת
שנה

פרטי החניך

כולל ספרת ביקורת
שנה
  • מילוי הטופס והגשתו בכפוף להסכם חונכים עליו חתמת.
  • חובת דיווח שעות החונכות הינה עד ה- 26 לכל חודש.

פרטי הדיווח

תאריך שעת ההתחלה שעת סיום זה"כ שעות מקצוע נלמד