תשלום באמצעות מערכת דיבור כאמצעי נוסף לתשלום בכרטיס אשראי

סטודנטים/ות יקרים/ות,
במסגרת שיפור השרות לסטודנט, אנו שמחים לבשר על השקת

מערכת דיבור כאמצעי נוסף לתשלום באמצעות אשראי, קבלת מידע והנחיות בנושאי שכר לימוד

המערכת עובדת באמצעות דיבור וללא צורך בהקשה על המקשים וזמינה 24/7.
לשימוש בשירות יש לחייג למספר : 073-2868770

כמו בכל שירות חדש, אנו צופים חבלי לידה ראשוניים ויתכנו קשיים או תקלות, לכן נשמח לקבל מכם כל משוב אפשרי.
אנו ממשיכים להיות זמינים עבורכם גם בערוצים הקיימים.
מדור שכר לימוד

תשלומי שכר לימוד ניתנים לביצוע באמצעות שוברים, אשר יש לשלם בבנקים השונים למעט בבנק הדואר. שובר לתשלום ניתן להנפיק מעמדת השוברים הממוקמת בבניין 5, סמוך למדור שכ"ל. השובר ישולם בתשלום אחד בלבד ולא בתשלומים כפי שניתן באמצעים המפורטים בהמשך. 

 1. ניתן לשלם את שכר הלימוד בכרטיס אשראי ב-3 תשלומים שווים. את התשלום ניתן לבצע באתר האינטרנט במידע האישי בכניסה לדף החשבון> תשלומים, באפליקציה או בקופת המכללה.
 2. בהו"ק באשראי ב-7 תשלומים שווים (מספר התשלומים בהו"ק תלוי בהיקף גובה החוב/ תשלום ומועד התשלום). ההסדר ניתן לביצוע טלפונית או במשרדנו.
  כמו כן, ניתן לבצע תשלומים במסגרת קרדיט  טלפונית או בקופת המדור על פי שעות הקבלה המפורסמות בחוברת זו או באתר האינטרנט של המכללה/ אפליקציה במידע האישי לסטודנט. 
 3. ניתן לשלם תשלומי שכר לימוד באמצעות הרשאה לחיוב חשבון (על פי הטבלה מטה).
  תשלומי הוראות קבע מתבצעים החל מהתשלום השני בלבד . (לא כולל מקדמה לסמסטר א', ב' או קיץ)
  סטודנט המעוניין לשלם בהוראת קבע מתבקש להוריד מאתר המכללה את טופס הוראה לחיוב חשבון הבנק ואת תקנון הו"ק, להחתים את הבנק ולהחזיר את הטפסים למדור שכר לימוד.
  התשלומים בהוראת קבע מתבצעים בכל 14 לחודש על פי התאריכים הרשומים בטבלת פריסת התשלומים בהמשך.
  הוראת קבע לתשלום שכר הלימוד תקפה עד סיום לימודיו של הסטודנט, וזאת במידה ולא נמסר אחרת ע"י הסטודנט עד יום פתיחת שנת הלימודים.

 
הטבה למשלמים בהוראת קבע: הוספה של מועד תשלום נוסף.

סטודנט המעוניין להפסיק את תשלומי שכר הלימוד בהוראות קבע ולשלם באמצעי אחר, עליו להודיע בכתב למדור שכר לימוד עד ה - 30 לחודש המקדים את התשלום.

פריסת תשלומי שכר לימוד באמצעות הוראת קבע
תשלום מועד הערות
ראשון 01/08/2020 מקדמה לסמסטר א'
תשלום באמצעות שובר/שק/העברה בנקאית/אשראי.
שני 14/11/2020  
שלישי 14/12/2020  
רביעי 14/01/2021  
חמישי 14/02/2021  
שישי 14/03/2021  
שביעי 14/04/2021  
שמיני 14/05/2021  

אם ה-14 בחודש לא יחול ביום עסקים, הוראת הקבע תופעל ביום עסקים שלפניו.

אי קבלת שובר תשלום  אינה פוטרת מתשלום במועד. סטודנט אשר מסיבה כלשהי לא קיבל שובר תשלום כעשרה ימים לפני מועד התשלום, מתבקש לפנות למדור שכר לימוד לקבלת שובר חוזר.
 
לתשומת לבכם! החל משנת תשע"ט לא מתקבלים תשלומים במזומן בקופת המכללה.
ניתן לבצע העברה בנקאית לחשבון המכללה האקדמית ספיר ו/או תשלום שובר במזומן בבנק. את האסמכתא בציון שם מלא ות"ז יש להעביר במסודר למייל המחלקתי של מדור שכ"ל.

תשלום מראש

סטודנט שישלם מראש את מלוא שכר לימוד ( %100 = 40 נ"ז)  עד 14.9.2020 בלבד, יהיה זכאי להנחה בשיעור של %2.5  משכר הלימוד המלא. הנחה זו תבוטל אם היקף הלימודים יהיה נמוך מ-%100 (40 נקודות זכות.)  
כמו כן תבוטל ההנחה לסטודנט ממומן. הטבה זו תקפה לתלמידי תואר ראשון בלבד.

פריסת תשלומים

סטודנט המחויב בשכר לימוד בשיעור %100 ומעלה ישלם שכר לימוד ב - 6 שיקים, למעט סטודנטים המשלמים בהוראת קבע ( באמצעות הרשאה לחיוב חשבון או בכרטיס אשראי), שייהנו מתשלום נוסף.
 
מספר התשלומים יקטן בהתאם לגובה שכר הלימוד ומועד התשלום. 
כמו כן, סטודנט שימסור הסדר הו"ק לאחר התשלום השני (עפ"י הטבלה לעיל) יחויב בתשלום מידי (באשראי או בהעברה בנקאית) עבור החודשים שעברו.

מענק לחיילים משוחררים

סטודנט אשר עומד לזכותו מענק חיילים משוחררים ממשרד הביטחון, זכאי להשתמש בסכום המענק לתשלום שכר לימוד במכללה. סטודנט המעוניין לשלם את שכר הלימוד בכספי המענק, יפנה למדור שכר לימוד, ידווח על גובה סכום המענק המעודכן, ויקבל שובר על כל סכום המענק, אך בשום מקרה לא בסכום הגבוה מסה"כ יתרת שכר הלימוד שלו לאותה שנת הלימודים. הסטודנט ישלם את השובר בבנק בו מתנהל חשבון המענק.

 בכדי לשלם שובר תשלום מפיקדון חיילים משוחררים, יש להציג בבנק אישור לימודים, שובר תשלום, ת"ז ואישור מוסד מוכר.