סטודנטים/ות  יקרים/ות, ברוכים הבאים,

מדור שכר לימוד מברך אתכם, סטודנטים/ות חדשים/ות וותיקים/ות כאחד, בשנת לימודים פורייה ומוצלחת.
המידע המפורט להלן מביא לידיעתכם/ן מידע חיוני על עיקרי גובה שכר הלימוד, התקנות ואפשרויות התשלום למכללה האקדמית ספיר.  
אנו עושים כל מאמץ לספק לכם את מירב המידע בצורה בהירה ומובנת, ולפעול לפי הכללים והנהלים המובאים בתקנון שכר הלימוד, כמו גם לשמש אוזן קשבת לבעיות, הערות ובקשות.
אנו מבטיחים להתייחס אליהן במלוא תשומת הלב.

כמו כן, אנו משתדלים להתאים הסדרי תשלום לכל סטודנט/ית על פי צרכיו/ה המיוחדים ותוך התחשבות בדרישות המכללה ונהליה.
הכללים וההוראות המפורטים בתקנון שכר הלימוד, מחייבים את כלל הסטודנטים במכללה.
אנו ממליצים לכם/ן לקרוא בעיון את המידע בתקנון אשר המידע בו מפורט יותר והוא המחייב לכל דבר ועניין.
לתשומת לבכם - אי ידיעת הכללים הנוגעים לסדרי שכר לימוד אינה פוטרת אתכם מקיום המוטל עליכם.

בברכה,
מחלקת מנהל תלמידים
מדור שכר לימוד