טפסים ואישורים - מדור שכר לימוד

אישור  גובה שכר לימוד

ניתן להדפיס באמצעות המידע האישי תחת לשונית אפשרויות נוספות.
זמין להדפסה שבועיים לאחר פתיחת הסמסטר ואינו זמין בתקופת הקלדת המערכת ועד תום תקופת השינויים.

אישור לימודים

ניתן להדפיס במידע האישי תחת לשונית אפשרויות נוספות

אישור מוסד מוכר לתלמידי תואר ראשון באקדמיה

 קישור להורדת הקובץ

טופס הרשאה לחיוב חשבון בבנק

לתלמידי תואר ראשון ושני, לתלמידי המרכז ללימודי חוץ ולתלמידי המרכז ללימודים קדם אקדמיים
 קישור להורדת הקובץ

לתלמידי המרכז הטכנולוגי להנדסאים
 קישור להורדת הקובץ