טבלת ריכוז תעריפי שכר לימוד ושירותים נלווים לשנת הלימודים תשפ"א

מרכיבי שכר לימוד תעריף בש"ח אוכלוסיית התייחסות /הערות
שכ"ל בסיסי לשנה א' או ב' במסלול לימודים יום או יום ארוך 7,093 כל תלמיד במסלול הנדסאי יום/ יום ארוך
שכ"ל בסיסי לשנים א' – ג' במסלול לימודים משולב (ערב) 5,829 כל תלמיד במסלול הנדסאי משולב
שכ"ל בסיסי לשנה ג' במסלול לימודים יום ארוך 3,547 במגמות אדריכלות וקולנוע וטלוויזיה.
שכ"ל בסיסי במגמה הנדסה אזרחית – סמסטר תכנון מבנים 3,775  
אגרת הנדסאי יום/ יום ארוך 728 כל תלמידי מסלול הנדסאי יום
אגרת הנדסאי משולב (ערב) 539 כל תלמידי מסלול הנדסאי ערב
אגרת הנדסאי לשנה ג במסלול יום ארוך 364  
אגרת הנדסאי למסלול תכנון מבנים 411  
דמי הנחיית פרויקט גמר 1800 כל תלמיד בשנה האחרונה ללימודיו במסלול
דמי הגנת פרויקט גמר 300 כל תלמיד בשנה האחרונה ללימודיו במסלול
דמי בחינות חיצוניות- (עלות לבחינה) 200 5-2 בחינות לקבלת דיפלומה בהתאם למגמת הלימוד
סריקות 130  
ביטוח תאונות אישיות 13  
אגרת שמירה 336 כל התלמידים
דמי חבר באגודת סטודנטים 130 כל התלמידים
דמי הרשמה 200  
מכינת קבלה/רענון לכלל המגמות 550 לנרשמים חדשים
מבחן פטור במתמטיקה- מגמת הנדסה אזרחית 110  

מכינה טכנולוגית

שכר הלימוד הוא בהתאם למקצועות הלימוד אותם לומד הסטודנט השנה.

המקצוע גובה שכ"ל כולל הצמדה למדד
מתמטיקה 1,295 ₪
אנגלית 1,152 ₪
עברית   432 ₪
מיומנויות למידה 287 ₪

*אם הסטודנט נדרש ל-2 תנאי קבלה (2 מקצועות ומעלה), הוא מחויב גם בקורס מיומנויות למידה.
הערה: שכ"ל בסיסי אינו כולל דמי הרשמה ומכינות.