מהי הנדסת ביוטכנולוגיה?

ההתפתחות המואצת של הטכנולוגיה, המבוססת על מדעי החיים ועל מדעי ההנדסה, והצורך המידי של התעשייה המדויקת וההייטק יצרה ביקוש גדול להנדסאי ביוטכנולוגיה, בעלי הכשרה המשלבת תחומים אלה.

הנדסאי ביוטכנולוגיה הינו מקצוע מודרני, חדשני ורב-תחומי המשלב קשת רחבה של נושאים הקשורים למדעי הטבע ולמדעי החיים, למדעים המדויקים וההנדסה, תוך שימוש בישויות ביולוגיות לתועלת האדם והסביבה.

המסלול לביוטכנולוגיה מכשיר הנדסאי ביוטכנולוגיה איכותיים ומקצועיים, עובדי מחקר ופיתוח, ראשי צוותים, מנהלי מעבדות, מובילי פרויקטים, אחראי אבטחת איכות ועוד תפקידים רבים ומגוונים. בוגרי המסלול ישתלבו במגוון רחב של תפקידים בענף התעסוקה, ויהיו בעלי יכולת וכלים ליישום טכנולוגי ותעשייתי בתחום הכימי, הביוכימי, והביולוגי. זאת תוך מינוף הפוטנציאל הטמון במיקרואורגניזמים, תאים צמחיים ואנימליים ובמרכיביהם.

הלימודים במגמה שמים דגש רב על פיתוח היכולת של הסטודנטים במגמה לאדפטציה הנובעת משינויים תכופים המאפיינים את התחום ובפיתוח יכולות למידה והטמעה למול אתגרי הידע והחדשנות המאפיינים את הדינאמיות בענף זה.

אופק תעסוקתי

תחום הביוטכנולוגיה נמצא בליבת העיסוק של התעשיות בארץ ובעולם והולך ותופס תאוצה וביקוש לבוגרים בתחום.

המסלול לביוטכנולוגיה מכשיר הנדסאי ביוטכנולוגיה איכותיים ומקצועיים, אשר ישתלבו במגוון רחב של תפקידים בענף התעסוקה כעובדי מחקר ופיתוח, ראשי צוותים, מנהלי מעבדות, מובילי פרויקטים, אחראי אבטחת איכות ועוד תפקידים רבים ומגוונים. בוגרי המסלול ירכשו ידע , יכולות וכלים ליישום טכנולוגי ותעשייתי בתחום הכימי, הביוכימי, והביולוגי. זאת תוך מינוף הפוטנציאל הטמון במיקרואורגניזמים, תאים צמחיים ואנימליים ובמרכיביהם בענפי תעשייה רבים ומגוונים כגון- תעשיית הפרמצבטיקה, תרביות רקמה, הנדסה גנטית וסביבה. כמו כן, בתעשיות הכימיה, המזון, התרופות, הייטק ובמעבדות מחקר (באוניברסיטאות ובתי חולים). מקומות התעסוקה העיקריים בהם מפעלי תרופות, מפעלי מזון, מעבדות מחקר (באוניברסיטאות ובבתי חולים), וכן המשך לימודים לתואר אקדמי והתמחות בנושאים שונים כגון ביו-אינפורמטיקה, ביו-רפואה הנדסה כימית ועוד.

תנאי קבלה

אחת מן האפשרויות הבאות:אחת מן האפשרויות הבאות:

1. ציון עובר (55 ומעלה) בבחינות הבגרות במקצועות הבאים:
■ מתמטיקה - ברמה של 3 יחידות לפחות. יתקבל גם ציון סופי 50 ברמה של 4 או 5 יחידות בגרות.
■ אנגלית - ברמה של 3 יחידות לפחות. יתקבל גם ציון סופי 50 ברמה של 4 או 5 יחידות בגרות.
■ מקצועות העברית (אחד מהבאים: חיבור, ספרות, לשון או הבעה) - ברמה של 2 יחידות בגרות לפחות.
■ יתקבלוגם שני מקצועות ברמה של 1 יחידה כל אחד.
2. תעודת בגרות מלאה
3. אישור ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג על קבלה ללימודי הנדסה.
4. אישור ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג על עמידה בכל הדרישות הלימודיות במכינה ייעודית להנדסה.
5. אישור על סיום לימודים ועמידה בדרישות מכינה ללימודים לתואר אקדמי באוניברסיטה או במכללה אקדמית למעט מכינה ייעודית ללימודים בתחום החינוך הגופני, מוסיקה, אומנות וכדומה, או מכינה 30+ (*) או מכינה אקדמית לעולים, המוכרות על ידי המועצה להשכלה גבוהה, והמהווה אישור קבלה ללימודים גבוהים באותו מוסד.
6. זאת בכפוף לתנאים הבאים:
■ באישור יצויין שהסטודנט עמד בכל דרישות המכינה.
■ המקצועות שנלמדו במכינה היו בין היתר מתמטיקה, אנגלית, הבעה בעברית (**).
■ היקף השעות המינימאלי במקצועות שלעיל יהיו:
א. מתמטיקה - 200 שעות לימוד.
ב. אנגלית - 200 שעות לימוד.
ג. הבעה בעברית - 100 שעות לימוד.
- ניתן ציון של 55 לפחות במקצועות שלעיל.

(*) לאישור על סיום מכינה 30+ יידרש לצרף אישור על סיום 12 שנות לימוד ממוסד חינוכי בארץ או אישור ממשרד החינוך על השכלה שוות ערך ל-12 שנות לימוד.
(**) במקרים בהם נלמד מקצוע אוריינות אקדמית ולא הבעה בעברית יידרש לצרף תוכנית לימודים לבדיקת מה"ט.
- מועמד שיתחיל את הלימודים במכללה בגיל 35 ומעלה יהיה פטור מתנאי הקבלה ויידרש להציג אישור על 12 שנות לימוד ממוסד חינוכי מוכר בארץ כתנאי קבלה.

*ההנהלה רשאית לעדכן את תנאי הקבלה מעת לעת על פי שיקול דעתה.

החרגות לתנאי קבלה

כסטודנט מן המניין

1. על-סמך לימודים בארץ
■ תעודת גמר על סיום מכינה טכנולוגית, חתומה על ידי הגורם המוסמך במה"ט.
■ אישור מה"ט על ציון סופי עובר (55 ומעלה), בבחינות גמר ממלכתיות שהתקיימו על ידי מה"ט למכינה טכנולוגית בכל אחד משלושת המקצועות מתמטיקה, אנגלית ועברית.
שילוב של אישור ממשרד החינוך על ציון בגרות (55 ומעלה) בחלק מהמקצועות המצוינים בסעיף ב' לעיל, ואישור מה"ט על ציון סופי (55 ומעלה) בבחינות גמר ממלכתיות במכינה טכנולוגית במקצועות האחרים הנדרשים כתנאי קבלה (מתמטיקה אנגלית או עברית)■ .
■ דיפלומה של טכנאי מוסמך, חתומה על ידי הגורמים המוסמכים במה"ט או במשרד החינוך.
■ תואר ראשון .B.A או יותר, ממכללה אקדמית או אוניברסיטה, המוכרות על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
2. על-סמך לימודים בחו"ל - אחד מהתנאים הבאים
■ אישור מהיחידה לאישורי השכלה תיכונית במשרד החינוך, על הצגת מסמכי השכלה שוות ערך לבגרות.
■ אישור מהיחידה לאישורי השכלה תיכונית במשרד החינוך, על הצגת מסמכי השכלה שוות ערך להשכלה על
■ תיכונית, המאפשרת קבלה ללימודים גבוהים בארץ המוצא.
■ אישור היחידה להערכת תארים במשרד החינוך, על הצגת מסמכי השכלה שוות ערך לתואר ראשון לפחות.

כסטודנט על תנאי

◀ מועמד ללימודים יוכל להתקבל כסטודנט על תנאי רק אם חסר לו ציון סופי עובר (55 ומעלה) באחד ממקצועות הבגרות הנדרשים כתנאי קבלה, כמצוין לעיל. את התנאי יהיה עליו להשלים עד תום השנה הראשונה ללימודיו ולא יאוחר מכך.
◀ מועמד ללימודים שלמד במכינה טכנולוגית את כל המקצועות הנדרשים כתנאי קבלה, כמצוין לעיל, יוכל להתקבל כסטודנט על תנאי רק אם חסר לו ציון סופי עובר (55 ומעלה) בבחינת גמר ממלכתית של מה"ט באחד מהמקצועות (או מתמטיקה, או אנגלית, או עברית).

*ההנהלה רשאית לעדכן את תנאי הקבלה מעת לעת על פי שיקול דעתה.

תכנית הלימודים

מסלול הנדסת ביוטכנולוגיה הינו מסלול רב-תחומי ובין-תחומי המשלב קשת רחבה של נושאים מעולם הביוטכנולוגיה. במסלול רוכשים הסטודנטים ידע רב במגוון רחב של נושאים תוך שימת דגש על מקצועות הכימיה והביולוגיה המהווים מקצועות ליבה בתחום, ותוך התמקדות בהתנסות מעשית במעבדות המסלול.

משך הלימודים: שלוש שנים, 4-3 ימים בשבוע

מקצועות בסיס

 • מתמטיקה
 • סטטיסטיקה
 • פיסיקה
 • יישומי מחשב
 • אנגלית טכנית
 • כתיבה מדעית
 • מיומנויות למידה

מקצועות ליבה

 • ביוכימיה
 • ביולוגיה מולקולארית והנדסה גנטית
 • כימיה כללית
 • מיקרוביולוגיה כללית
 • ביולוגיה מולקולרית
 • פיזיולוגיה של בעלי חיים
 • גנטיקה
 • שיטות הפרדה
 • כימיה אורגנית
 • כימיה מכשירית
 • הנדסה ביוטכנולוגית
 • ביולוגיה של התא
 • אימונולוגיה
 • דיאגנוסטיקה בשיטות אימוניות
 • הנדסה כימית
 • אבטחת איכות GMP
 • טכנולוגיה וביוטכנולוגיה של מזון
 • פרויקר גמר

התנסות מעשית (מעבדות

 • מעבדה בכימיה כללית ואנליטית
 • מעבדה בכימיה אורגנית
 • מעבדה בביוכימיה
 • מעבדה במיקרוביולוגיה
 • מעבדה בהנדסה ביוטכנולוגית

תהליך הרשמה

לאחר איסוף המידע, יישלח בדואר אישור על קבלת טפסי ההרשמה והמועמד יוזמן לועדת קבלה ומיון שמטרתה לבדוק את מידת התאמתו ללימודים במגמה, ותוצאותיו ישוקללו עם תנאי הקבלה לצורך קבלתו למגמה אליה נרשם. מועמד אשר יוחלט כי התקבל ללימודים במגמה יעבור מכינת רענון בסמוך לתחילת שנת הלימודים (המכינה כרוכה בתשלום).

איך נרשמים

 • אתם מוזמנים לפנות אלינו אישית או להוריד את טפסי ההרשמה ולשלוח לכתובת שמופיעה על גבי טופס ההרשמה.
 • מלאו את הטפסים וצרפו אליהם: אסמכתא לתשלום דמי הרשמה, 2 תמונות פספורט, אישורים כמפורט בתנאי הקבלה, צילום תעודת שחרור מצה"ל או שירות לאומי וצילום ת"ז.

* מועמד שיגיש טפסים, ללא אישורים המעידים על עמידה בתנאי הקבלה הנדרשים, לא תבחן מועמדותו עד להגשתם.
* פתיחת כל אחת מהכיתות מותנית במספר מינימלי של נרשמים ובכפוף לאישור מה"ט.

ד"ר עווד אבו פריח - ראש המגמה

שמי דר' עוואד אבו פריח, בוגר תואר ראשון B.Sc בכימיה באוניברסיטה העברית בירושלים, בוגר תואר שני M.Sc ותואר שלישי D.Sc בנושא כימיה אורגנית פיסיקלית בפקולטה לכימיה בטכניון חיפה. בעברי, עבדתי כחוקר בכיר בתחום המחקר והפיתוח בתעשייה ולאורך השנים צברתי ניסיון עשיר של למעלה מעשרים שנים בהוראת המקצועות כימיה, מאגרי מידע, מיומנויות למידה ופרויקטי גמר ובמחקר באוניברסיטאות, מכללות ובתי ספר.

אני מאמין שיש בטבע מספיק משאבים ולאדם יש מספיק יכולות ורעיונות כדי לפתח ולהתאים את המשאבים הנ"ל ולהפוך את העולם בו אנו חיים למקום טוב יותר לכולם.

אני מזמין אתכם להצטרף ללימודים במסלול לביוטכנולוגיה ולרכוש ידע מקצועי עשיר, כלים ומיומנויות פרקטיות ומקצוע מבוקש לעתידכם בעולם התעסוקה.

 

 

 

 • המגמה לביוטכנולוגיה

  ראש המגמה,  ד"ר עוואד אבו פריח

  רכזת המגמה: גב' רותי שני

  077-9802307 | rutis@sapir.ac.il

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
12 + 1 =
במסגרת שיתוף פעולה בין המכללה האקדמית ספיר לבין מו"פ דרום, התארחו השבוע במו"פ דרום נשיא המכללה, פרופ' עמרי ידלין, מנהל...
במסגרת שיתופי הפעולה בין המרכז הטכנולוגי להנדסאים ספיר לבין חברת התרופות קמהדע בקיבוץ בית קמה, התקיים לאחרונה סיור...
לאחרונה ביקרה במרכז הטכנולוגי להנדסאים בספיר משלחת מומחים מגרמניה במטרה להכיר מקרוב את נושא הנגישות לבעלי מוגבלויות...