קדם מכינה ייעודית

קדם מכינה ייעודית

  • מיועדת לבעלי תעודת 12 שנות לימוד, חסרי תעודה זו, בעלי בגרות חלקית המעוניינים להתקבל בהמשך למכינות הייעודיות אשר התעודה בהן מהווה תחליף לתעודת הבגרות לצורך קבלה ללימודים אקדמיים.
  • משך הלימודים – סמסטר אחד, 4.5 חדשים.
  • תעודת  קדם-המכינה מהווה תחליף לתעודת 12 שנות לימוד לצורך קבלה למכינות הייעודיות במכללה האקדמית ספיר.

מכינת בגרות

  • מיועדת למעוניינים להשלים את זכאותם לתעודת הבגרות, לשפר ולהשלים ציונים.
  • תכנית הלימודים היא אישית בהתאם למקצועות הנדרשים.
  • פתיחת קבוצות לימוד בכל אחד ממקצועות הבגרות מותנית במספר נרשמים.
  • מקצועות הבגרות:
מקצוע יחידות לימוד מועדי פתיחה
    שנתי סמסטריאלי
עברית 2 אוקטובר פברואר
תנ"ך 2 אוקטובר פברואר
ספרות 2 אוקטובר פברואר
אזרחות 2 אוקטובר פברואר
היסטוריה 2 אוקטובר פברואר
מתמטיקה 3, 4, 5 אוקטובר פברואר
אנגלית 3, 4, 5 אוקטובר פברואר
גיאוגרפיה 5   פברואר
מדעי-החברה 5   פברואר

 

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
3 + 5 =