קדם מכינה ייעודית

קדם מכינה ייעודית

  • מיועדת לבעלי תעודת 12 שנות לימוד, חסרי תעודה זו, בעלי בגרות חלקית המעוניינים להתקבל בהמשך למכינות הייעודיות אשר התעודה בהן מהווה תחליף לתעודת הבגרות לצורך קבלה ללימודים אקדמיים.
  • משך הלימודים – סמסטר אחד, 4.5 חדשים.
  • תעודת  קדם-המכינה מהווה תחליף לתעודת 12 שנות לימוד לצורך קבלה למכינות הייעודיות במכללה האקדמית ספיר.

מכינת בגרות

  • מיועדת למעוניינים להשלים את זכאותם לתעודת הבגרות, לשפר ולהשלים ציונים.
  • תכנית הלימודים היא אישית בהתאם למקצועות הנדרשים.
  • פתיחת קבוצות לימוד בכל אחד ממקצועות הבגרות מותנית במספר נרשמים.
  • מקצועות הבגרות:
מקצוע יחידות לימוד מועדי פתיחה
עברית 2 ספטמבר, פברואר
תנ"ך 2 ספטמבר, פברואר
ספרות 2 ספטמבר, פברואר
אזרחות 2 ספטמבר, פברואר
היסטוריה 2 ספטמבר, פברואר
מתמטיקה 3, 4, 5 ספטמבר, פברואר
אנגלית 3, 4, 5 ספטמבר, פברואר
גיאוגרפיה 5 פברואר
מדעי-החברה 5 פברואר

 

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
9 + 9 =