התאמות ואבחונים

ההתאמות בדרכי היבחנות נועדו לאפשר שוויון הזדמנות אקדמי לתלמידים עם ליקויי למידה/ מוגבלויות. זאת כדי שיוכלו למצות את הפוטנציאל הטמון בהם, תוך שמירה על הרמה האקדמית.
חשוב לציין כי אין מדובר ב"הקלות" או בשינוי מבנה הבחינה, אלא בהתאמות הנובעות כתוצאה מהלקות, על פי צרכים ייחודיים.
רשאים לבקש התאמות לבחינות:

  • תלמידים אשר ברשותם דו"ח אבחון עדכני (שתוקפו עד חמש שנים).
  • תלמידים שטרם מלאו להם 25 שנים ויש ברשותם אבחון ישן (מתקופת ביה"ס).
  • תלמידים שיש ברשותם מסמך רפואי עדכני חתום על ידי נוירולוג או פסיכיאטר מומחה.

התאמות לתלמידים הנגשים למבחני הבגרות

*תלמידי המסלול האינטרני

תלמידים אשר נבחנו בעברם לפחות בבגרות אחת באמצעות ביה"ס בו למדו (וקיבלו התאמות במסגרת ביה"ס) ומעוניינים בכך גם כעת, רשאים לגשת ליועצת ביה"ס לצורך הזמנת שאלון הבחינה ובאותה העת להגיש בקשה להמשך קבלת התאמות בהתאם למקצוע אליו נגשים. תוקף אבחון ישן למשרד החינוך הינו לתלמידים עד גיל 25 (אחרת נדרש דו"ח אבחון עדכני).

*תלמידי המסלול האקסטרני

תלמידים אשר לא נבחנו כלל בתיכון או מעוניינים מסיבות שונות להיבחן דרך השלוחה האקסטרנית של משרד החינוך – עליהם לגשת לשלוחה בהתאם לאזור מגוריהם ולפתוח תיק חדש. עם הזמנת השאלון יש להגיש את האבחון שיש ברשותם (בשני העתקים) לוועדת התאמות במשרד החינוך ולציין אלו התאמות מבקשים בהתאם למקצוע אליו נגשים.
תוקף אבחון ישן למשרד החינוך הינו לתלמידים עד גיל 25 (אחרת נדרש דו"ח אבחון עדכני).

להלן פרטי השלוחה האקסטרנית של משרד החינוך והתרבות- מחוז דרום
באר שבע, קניון הנגב, קומה 2, צומת אלי כהן.     טלפון: 08-6283291/2 , פקס: 08-6283293 

התאמות לתלמידי המכינות הייעודיות (רוח וחברה/ שלושים פלוס)

*תלמידים, אשר ברשותם אבחון ישן (שתוקפו עד 5 שנים/ שטרם מלאו להם 25 שנים וברשותם אישור התאמות ממשרד החינוך) מוזמנים להגיע עם העתק בלבד של האבחון ליועצת המכינה עם פתיחת המכינה ולא יאוחר מחודש טרם תקופת הבחינות, לצורך קבלת התאמות בבחינות הפנימיות במכינות.

לתשומת לבכם -  כל עיכוב במסירת דו"ח האבחון ליועצת המכינה בזמן סביר, עלול לעכב את הטיפול במתן ההתאמות בזמן. 

*תלמידים, אשר אין ברשותם דו"ח אבחון ישן או שמעולם לא אובחנו- מוזמנים להגיע ליועצת המכינה, בתיאום מראש, לצורך קבלת ייעוץ והדרכה לביצוע אבחון במידת הצורך ובהתאם לקשיי הלמידה שלהם. רצוי ומומלץ לא לגשת באופן עצמאי ללא חוות דעת ראשונית

דו"ח אבחון דידקטי / פסיכו דידקטי
נעשה במכונים המורשים לכך בלבד. 

להלן רשימת מרכזי האבחון המומלצים של מת"ל  (מערכת לאבחון תפקודי למידה).

סיוע במימון אבחונים

*תלמידים הזכאים למימון ע"י הקרן הכוונת חיילים משוחררים של משרד הביטחון:
רשאים לפנות ליועצת המכינה ובאמצעותה להגיש בקשה מיוחדת לסיוע במימון אבחון חדש או חידוש אבחון ישן, בהתאם לנהלי הקרן.  לאחר קבלת האישור, יופנה התלמיד למכון אבחון בהתאם להמלצת היועצת.
חשוב לציין כי, לא יתקבלו בקשות לסבסוד בדיעבד ותוקף המימון יהיה כל עוד לא עבר חודש מסיום הלימודים במכינות.

*תלמידים הזכאים למימון ע"ח מעטפת יוצאי אתיופיה:
רשאים לפנות ליועצת המכינות לבירור זכאות. תלמיד זכאי יופנה למכון אבחון בהתאם להמלצת היועצת. 

אופן מתן התאמות

הבקשה לקבלת התאמות תתבצע עם הגשת דו"ח האבחון ליועצת המכינה בהעתק בלבד.  ההחלטה לגבי מתן ההתאמות מתקבלות לגופו של כל מקרה וניתנות על בסיס אישי. כל אחת מהמלצות דו"ח האבחון נדונה ואין היועצת מחויבת לקבלן. ישנן התאמות המקובלות בבחינות הבגרות אך לא באקדמיה (לדוגמא, בחינה בעל פה).
תשובות בנוגע לבקשת התאמות יישלחו לתלמיד במייל בלבד - באחריותו לבדוק ולעקוב אחר עדכונים ב'מידע האישי'.

התאמות מורחבות
במקרים חריגים ובהתאם לאבחון, ניתנות התאמות מורחבות כגון: שכתוב/הקראה לבוחן ניטראלי, בחינה ממוחשבת וכיו"ב.
באחריות התלמיד להזמין ולבטל את ההתאמות המורחבות למבחנים דרך ה'מידע האישי' ובזמנים המיועדים לכך.
ראו הסברים נוספים בנהלים כדלקמן:

מתן ההתאמות תקפות למשך הלימודים בתקופת המכינות בלבד.

תלמידים הממשיכים את לימודיהם במכללת בספיר:  מוזמנים להגיע למשרד הדיקן (בית הסטודנט, קומה 1) עם פתיחת שנה"ל האקדמית למסור את האבחון שברשותם לצורך הזמנת התאמות מחדש (ההתאמות אינן עוברות באופן אוטומטי).

* לנוחיותכם, לינקים חשובים נוספים שכדאי לדעת:

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
15 + 0 =