ד"ר ניר קדם
ראש מחלקה
ד"ר עמרי הרצוג
מרצה בכיר
ד"ר ליאת שטייר-לבני
מרצה בכירה
ד"ר נועה ששר
מרצה