הנהלת חשבונות סוג 1+2

285 שעות אקדמיות

המרכז ללימודי חוץ והמשך