תקנון בית הספר לעבודה סוציאלית - תואר שני

התקנון המעודכן תקף מיום 2.1.2020

נוהלי קבלה והוראה בלימודים 

בית הספר לעבודה סוציאלית במכללה האקדמית ספיר שם לו למטרה להכשיר סטודנטים להיות אנשי מקצוע בעלי מודעות אישית וחברתית, עם יכולת התבוננות, המגלים גמישות, יוזמה וביקורתיות, ופועלים בהתאם לערכי המקצוע בשילוב של ידע תיאורטי והתנסותי התואם את הזמן והמקום בו הם נמצאים. 

הלימודים משלבים קורסים תיאורטיים, קורסי מחקר, קורסים יישומיים וסמינר קליני בשתי שנות הלימוד  המלווה את ההתערבויות עם המטופלים במקומות עבודתכם.  ייחודה של תכנית הלימודים  לתואר השני של בית הספר לעבודה סוציאלית במכללה האקדמית ספיר הינה התערבויות עם ילדים ובני נוער בהיבט האקולוגי: הילד/ מתבגר במשפחתו ובקהילתו.  בהתאם תכנית הלימודים כוללת קורסים העוסקים בהתערבויות פרטניות מהיבטים תאורטיים שונים  הבנה מערכתית משפחתית והיבטים קהילתיים. כמו כן התוכנית כוללת שני קורסי מחקר. 

נהלי ההוראה בלימודים לקבלת התואר  מוסמך בעבודה סוציאלית מסדירים את היחסים בין הסטודנט לבין בית הספר לעבודה סוציאלית. נהלים אלה באים להוסיף על נהלי המכללה האקדמית ספיר, התקפים לכלל הסטודנטים במכללה. 

תקנון בית הספר מיועד להסדיר את היחסים בין הסטודנטים לבית הספר, במידה ומתעוררת בעיה או קושי ביישום הנחיות ונוהלי התקנון, יכולים הסטודנטים לפנות לועדת ההוראה בבקשה מיוחדת בכתב. ועדת ההוראה קשובה לפניות הסטודנטים ומנסה לתת מענה שישמור על ערכי ונהלי בית הספר והמכללה, יחד עם התייחסות לצרכי הפרט וצורכי השעה.
התקנון מנוסח בלשון זכר, אך מופנה לנשים וגברים גם יחד.

 1. הגדרת סטודנט  בבית הספר לעבודה סוציאלית במכללה האקדמית ספיר
  1. הגדרה – סטודנט הוא מי  שעמד בדרישות הקבלה וקיבל הודעה פורמאלית על היותו סטודנט בבית הספר לעבודה סוציאלית במכללה האקדמית ספיר, ואשר עמד בדרישות ההרשמה והתשלום של המכללה האקדמית ספיר.
 2. התואר ומסגרת הלימודים בבית הספר לעבודה סוציאלית במכללה האקדמית ספיר
  1. התואר המתקבל הוא תואר מוסמך בעבודה סוציאלית (M.S.W). 
  2. הלימודים בבית הספר מתקיימים במשך שנתיים. 
  3. בנוסף לדרישות הלימוד האקדמי בין כתלי האקדמיה, חובה על הסטודנטים לטפל בשני מטופלים (ילד או מתבגר) בכל אחת משנות הלימודים. לציין, זוהי אחריותו של הסטודנט לדאוג להדרכה מתאימה שתלווה את הטיפולים שלו.
 3. מאפייני התוכנית
  מטרת תכנית הלימודים בהתמחות ילדים ובני נוער  היא להקנות ידע תיאורטי נרחב ומיומנויות קליניות. לימודי תואר שני ללא תזה כוללים לימודים עיוניים ולימודי פרקטיקה בעבודה סוציאלית (קורסים תיאורטיים, קורסי התערבות, קורסי סמינר וקורסי מחקר). על הסטודנט ללמוד קורסים בהיקף של 40 נ"ז + עבודת גמר חקר אינטגרטיבית. משך הלימודים לתוכנית מלאה (יום בשבוע) הינו שנתיים.
 4. תנאי קבלה לבית הספר לעבודה סוציאלית תוכנית מוסמך .
  1. תואר ראשון בעבודה סוציאלית בממוצע 80 לפחות,  רישום כעובד סוציאלי וראיון קבלה פרטני/ קבוצתי. כל המועמדים יבחנו בבחינות מיון בכתב הכוללות ניתוח מאמר מדעי באנגלית1. כל המועמדים מתחייבים להיות במהלך עבודה פעילה עם שני טיפולים לפחות של ילדים ונוער והוריהם.
  2. תנאים נוספים לקבלה:
   1. 2-3 המלצות מאנשי מקצוע.
   2. ציון סופי של 75 לפחות באנגלית במסגרת לימודי התואר הראשון2.
   3. ציון נמוך מהנדרש יחויב בקורס להשגת פטור עד תום שנה א' ללימודים.
   4. פטור מקורס שימושי מחשב/הכרת מחשב. חסרי פטור יחויבו בהצגתו עד תום שנת הלימודים הראשונה.
   5. הצהרת כוונות המעידה על מוטיבציה ללימודי תואר שני ומחויבות מעשית למימוש הלימודים במסגרת בית הספר3.
  3. ראיון קבלה פרטני/ קבוצתי4.
   1. שתי שנות ניסיון תעסוקתי כעובד/ת סוציאלי/ת מתום קבלת התואר הראשון (יתקבלו ללא קורסי השלמה).
   2. מועמדים בעלי תואר ראשון ממוסד להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו אינה עברית חייבים לעבור בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על ידי האוניברסיטה כתנאי לזכאות לתואר.
   3. מילוי דרישות הקדם לקבלה לתכנית היא באחריותו של הסטודנט.
   4. קבלה לתוכנית ללימודים לתואר שני תהיה בהחלטה של וועדת הקבלה לתוכנית של בית הספר.
   5. יתקבלו פניות חריגות לוועדת הקבלה למסלול ללא תזה על סמך צבירת ניסיון מקצועי משמעותי.
   6. דרישות ידע בעברית- מבחן יע"ל - דרישת ידע בעברית תהיה עבור מועמדים שסיימו לימודי התואר הראשון ששפת ההוראה בהם אינה עברית. דרישה זו הינה חלק בלתי נפרד מתנאי הקבלה.
 5. תנאי המעבר משנה לשנה
  ממוצע 80 לפחות בקורסי שנה א'.
 6. תנאי סיום הלימודים בתכנית, כולל הדרישות לצורך קבלת זכאות לתואר
  חובות הסטודנט
  קורסי שמיעה, סמינר טיפולי וסמינר טיפולי מתקדם, עבודת חקר ומבחן גמר. 40 נקודות זכות שהרכבן מפורט בתוכנית הלמודים בהמשך. סטודנטים אלה יחויבו בעבודת חקר גמר לשם קבלת התואר (שמרכיבה 30% מהציון הסופי של התואר). 
 7. ימי ייעוץ והגשת תכנית לימודים (טופס לימודים)
  1. לפני תחילת שנת הלימודים על הסטודנט להירשם לתכנית הלימודים באמצעות ייעוץ הלימודים באתר המכללה. 
  2. במהלך ימי הייעוץ, שיתקיימו במועדים אשר יפורסמו על ידי בית הספר, יכול הסטודנט לקבל הדרכה אישית לפני שיירשם לקורסים השונים. 
  3. סטודנט רשאי לשנות את תכנית הלימודים שלו, כפי שרשומה במערכת הלימודים הממוחשבת,  במהלך השבועיים הראשונים מפתיחת הסמסטר המוגדרים על ידי המכללה כ"תקופת שינויים". מועדי תם תקופת השינויים מפורסמים על ידי המכללה בתחילת כל סמסטר.
 8. חובות לימוד
  1. המרצה יודיע בכתב, באמצעות סילבוס הקורס, לסטודנטים בתחילת הקורס מהן חובותיהם בקורס ומה משקלן היחסי של חובות אלה בקביעת הציון הסופי.
  2. בכל הקורסים בתוכנית לתואר שני בבית הספר לעבודה סוציאלית, נדרש ציון עובר בכל מבחן או עבודה סופית והשגת ציון סופי 60 לפחות בקורס. 
  3. על הסטודנט להיות נוכח בכל השיעורים של כל הקורסים בבית הספר לעבודה סוציאלית. כמו כן, על הסטודנט להיות נוכח בכל פעילויות בית הספר המוגדרות כחובה. במקרה שסטודנט נאלץ להעדר משיעור מומלץ להודיע על כך מראש למרצה הקורס. 
   1. בקורס הנלמד פעם בשבוע לא ניתן להעדר מעבר לשלוש היעדרויות בכל סמסטר. מי שיעדר מעבר למותר יקבל ציון 'נכשל' בקורס. כל זאת, למעט התאמות הקשורות בשירות מילואים ובלידה. לגבי אילו, ראו התייחסות הסעיפים הרלוונטיים להלן: 
    1. לגבי היעדרות בעקבות שרות מילואים – ראו תקנון המכללה "התאמות לסטודנטים המשרתים בשרות מילואים" – סעיף 22.
    2. נוהל היעדרות של סטודנטית בהריון ולאחר לידה 
     1. סטודנטית לאחר לידה זכאית להעדר תקופה של 6 שבועות או 30% - הגבוה ביניהם - מכלל השיעורים. התייעצות עם מרצת סמינר ההכשרה, המדריכה בשדה והסטודנטית.
    3. לגבי היעדרות בשל עניינים הקשורים לטיפולי פוריות, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה, בית הספר ינהג בהתאם לסעיף 23 בתקנון המכללה, כל מקרה לגופו.
  4. הגשת תרגילים ועבודות הינה חלק ממשימות החובה בבית הספר לעבודה סוציאלית. ההגשה תהיה ביום ובשעה שנקבעו לכך על ידי המרצה. תרגילים או עבודות שיוגשו באיחור לא יתקבלו אלא אם הסיבה מוצדקת והמרצה אישר זאת לאחר שיקול דעתו. לכל עבודה יש לצרף טופס הצהרה על מקוריות עבודה. 
   1. מרצה רשאי לקבוע שאיחור בהגשה למשך פרק זמן מוגדר יגרור הורדת ציון בשיעור שיודיע עליו מראש בסילבוס. על משך האיחור ומספר הנקודות שירדו וכדומה להיות מצויינים בבירור בסילבוס.
  5. סטודנט שלא יעמוד בכללי הקורס או לא יעמוד בהצלחה במבחן או במטלה המרכזית יהיה חייב לחזור על הקורס בשנה שלאחר מכן. 
  6. סטודנטיות בהריון, שמירת הריון או חופשת לידה התנהלות הלימודים בכפוף לנוהל המועצה להשכלה גבוה מיום 28 לפברואר 2012. ראה: כללי זכויות הסטודנט (התאמות עקב טיפולי פוריות, הריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה), התשע"ב- 2012.
 9. 9    חזרה על קורסים
  1. לא תינתן לסטודנט האפשרות ללמוד קורס יותר מפעמיים.
  2. סטודנט רשאי לחזור פעם אחת על קורס בשנה או בסמסטר שלאחר שנת הלימודים שלמד בה את הקורס לראשונה וניתן בה הקורס בשנית. לשם כך עליו לחזור ולרשום את הקורס בתכנית הלימודים ולשלם שכ"ל בהתאם.
  3. סטודנט אשר קיבל ציון סופי נכשל בקורס אחד בלבד מהתכנית הכללית, חייב לחזור ולהשתתף באותו קורס בשנה שלאחר מכן, כתנאי להמשך לימודיו בבית הספר או להשלמתם כחוק, לפי העניין. אם הסטודנט יכשל באותו קורס גם בשנה שלאחר מכן, הוא לא יוכל להמשיך עוד את לימודיו בבית הספר או להשלימם.
  4. סטודנט שנכשל בקורס אחד בלבד מהתכנית הכללית והורשה לחזור על אותו קורס ולהמשיך לימודיו – לא יוכל בכל מקרה להשתתף באותם קורסים, אשר ההשתתפות בהם מותנית בקבלת ציון עובר בקורס בו נכשל הסטודנט.
  5. סטודנט הנרשם בשנית לקורס מחויב בכל חובות הקורס. 
  6. סטודנט שנכשל בקורס (כולל קורס סמסטריאלי) אשר קבלת ציון עובר בו מהווה תנאי הכרחי למעבר, לא יורשה להירשם לקורס  מוקדם יותר שלגביו קיים תנאי מקדים. 
  7. סטודנט שחזר על קורס, הציון בקורס האחרון הוא הציון התקף. 
   1. ועדת הסטאטוס תדון בהמשך לימודיו של סטודנט בביה"ס במקרים הנ"ל.
   2. יו"ר ועדת הסטאטוס יודיע לסטודנט בכתב, מבעוד מועד, על ההחלטה להביאו לדיון בפני ועדת הסטאטוס ויפרט את הרקע והסיבות לכך.    
   3. הסטודנט  יוזמן להשמיע את דבריו בפני הועדה (זו זכות ולא חובה) ולהציג את עמדתו  וטיעוניו לגבי ההחלטה להביאו לדיון. 
   4. הועדה יכולה להמליץ לראש ביה"ס על אחת משלוש האפשרויות הבאות:
    1. המשך לימודיו של הסטודנט ובאילו תנאים 
    2. חזרה על שנת הלימודים .
    3. הפסקת לימודיו של הסטודנט בביה"ס לעבודה סוציאלית.
   5. המלצת ועדת הסטאטוס תועבר לראש ביה"ס שיחליט לגבי העניין הנדון, והוא יודיע לסטודנט על החלטתו בכתב.
   6. הסטודנט רשאי להגיש ערעור מנומק בכתב על ההחלטה לראש בית הספר  תוך שבועיים מיום קבלת המכתב.
   7. במידה ויוגש ערעור, ראש ביה"ס יקבע את הרכב ועדת הערעורים. הועדה תכלול שלושה חברי סגל בכירים שאינם חברי ועדת הסטטוס ואינם בקשר ישיר עם האירוע הנידון. הסטודנט יוזמן להשמיע את דבריו בפני הועדה. הועדה תעביר את המלצתה לראש ביה"ס לעו"ס. החלטת ראש ביה"ס לגבי מעמדו של הסטודנט תהיה סופית.
 10. מעבר משנה לשנה
  1. התנאים ההכרחיים למעבר משנה לשנה מתקדמת יותר הם:
   1. ציון ממוצע 80 ומעלה לשנה הנדונה בתוכנית.
   2. ציון עובר בכל הקורסים (60) בשנה הנדונה. 
  2. סיום שנה ב' וקבלת התואר מותנים בעמידה בכל תנאי הלימוד, הטיפול בשני מטופלים בכל שנת לימודים והגשת עבודת חקר/ גמר . 
 11. הפסקת לימודים וחידושם
  1. סטודנט או מועמד המפסיק את לימודיו במהלך שנת הלימודים, גם אם לא הגיש תכנית לימודים, חייב להודיע על כך במכתב רשום למדור לחשבונות סטודנטים ולמזכירות סטודנטים בבית הספר לעבודה סוציאלית, בהתאם לתקנות המכללה. 
  2. סטודנט שהתקבל ללימודים בבית הספר אך לא מימש את קבלתו במהלך שבועיים, יוכל לממש את זכאותו ללמוד בבית הספר  על בסיס מקומות שיוותרו פנויים. 
  3. סטודנט ותיק שהפסיק את הלימודים, רשאי להגיש בקשה לחידוש לימודיו לוועדת ההוראה, בתנאי שתקופת ההפסקה אינה עולה על חמש שנים. לימודיו הקודמים ייזקפו לזכותו רק לאחר אישור ועדת ההוראה. 
  4. סטודנט ותיק שהפסיק את הלימודים ומחדש את לימודיו יידרש ללמוד על פי תכנית הלימודים הקיימת בשנה שאליה הוא מצטרף, גם אם חלו שינויים במבנה תכנית הלימודים.  
  5. סטודנט המחדש לימודים לאחר הפסקת לימודים של מעל לחמש שנים, יחויב בהרשמה מחודשת לפי תנאי הקבלה כמו כל סטודנט חדש. לאחר קבלתו יוכרו הלימודים הקודמים עפ"י הכללים המקובלים בבית הספר. 
  6. חידוש לימודים לאחר הפסקת לימודים בגין ועדת משמעת: סטודנט מורחק, המבקש לחזור ללימודים בתום תקופת ההרחקה, יפנה בכתב לועדת הוראה ויודיע על כוונתו לחזור ללימודים. הועדה תדון בבקשה לקראת שנה"ל העוקבת.
  7. סטודנט אשר קיבל ציון סופי נכשל בקורס אחד בלבד מהתכנית הכללית, חייב לחזור ולהשתתף באותו קורס בשנה שלאחר מכן, כתנאי להמשך לימודיו בבית הספר או להשלמתם כחוק, לפי העניין. אם הסטודנט יכשל באותו קורס גם בשנה שלאחר מכן, הוא לא יוכל להמשיך עוד את לימודיו בבית הספר או להשלימם
  8. סטודנט שלא עמד בדרישות הלימודים, ולימודיו הופסקו בהסתמך על נוהלי מסמך זה, על פי החלטת מוסדות בית הספר לעבודה סוציאלית, לא יוכל לחדש לימודיו בבית הספר.

בית הספר לעבודה סוציאלית מאחל למועמדים ולסטודנטים בה הצלחה ולמידה פורייה.
 
בית הספר לעבודה סוציאלית מייחס חשיבות עליונה לערכים שמבטאים הסטודנטים במסגרת עשייתם המקצועית בשדה.
בראש ובראשונה, חשוב לנו כי כל סטודנט יתייחס לערך כבוד האדם כאל ערך מקצועי ראשון במעלה וכי יעניק קדימות לאחריותו המקצועית כלפי לקוחותיו על פני אינטרסים ושיקולים זרים ובכלל זה האינטרסים שלו עצמו.
מערך כבוד האדם נגזרת אף מחויבות העובד הסוציאלי לשוויון אנושי בסיסי ללא הבדל מוצא, לאום, מעמד, מין, גיל, אמונה או תרומה לחברה וכן לרווחתו ולפרטיותו של הלקוח.
מערך זה נגזרת אף מחויבותו של העובד הסוציאלי לכבודו שלו כאדם וכאיש המקצועות המסייעים.
ערכי היסוד שלהם מחויבת העבודה הסוציאלית עשויים ליצור מחויבויות סותרות. העשייה המקצועית של כל מי שעוסק בעבודה סוציאלית חייבת להיות מושתתת על תשתית ערכית ברורה דווקא בגלל שהדילמות בשדה קשות ומחייבות לעיתים איזונים קשים בין ערכים מתנגשים.
 
בתאריך 11.7.99 פורסמו לראשונה כללי אתיקה המחייבים עובדים סוציאליים מכוח חוק: חוק העובדים הסוציאליים תשנ"ו-1996. כותרתם 'תקנות העובדים הסוציאליים (כללי אתיקה מקצועית) תשנ"ט-1999 והם מצורפים כאן במלואם (נספח 4 ונספח 5).
כללים אלה נכנסו לתוקף שלושים יום לאחר פרסומם ובית הספר רואה אותם כמחייבים אף את הסטודנט לעבודה סוציאלית במסגרת עיסוקו בעבודה סוציאלית: על הסטודנט לפעול על פיהם כמיטב יכולתו בהתאם לשלב התפתחותו המקצועית, כסטודנט המקבל הן הדרכה מקצועית והן כלים עיוניים והתנסותיים במסגרת הכשרתו האקדמית בבית הספר.
הכללים קובעים מסגרת ערכית ברורה ומחייבת ועם זאת יוצרים כר נרחב לשיקול דעת עצמאי אשר עשוי לבטא 'אני מאמין' מקצועי, שכל אחד ואחד מן הסטודנטים מגבש במהלך חייו המקצועיים.


 1. המועמדים יזומנו להשתתף בבחינת מיון. בבחינה יהיה על הנבחן לבחור במאמר אחד מתוך מספר מאמרים מוצעים באנגלית ולכתוב למאמר זה תקציר בעברית באורך של עד עמוד. אפשר להשתמש בבחינה במילון, מילונית וכד'. מטרת הבחינה היא לבחון את יכולתו האקדמית של המועמד – קריאת מאמר וסיכום בתמציתיות את תוכנו.
  יובהר לתשומת לב המועמדים: בחינה זו אינה בחינת ידע באנגלית ואינה מיועדת לקבוע את רמת האנגלית של המועמד. כמו כן, בחינה זו אינה מחליפה את בחינת הידע באנגלית שמקיימת הפקולטה למדעי הרוח והחברה לחלק מהמועמדים, בהתאם לקריטריונים של האוניברסיטה.

 2. סטודנטים שהתקבלו ללימודי מ.א, ללא פטור מאנגלית (לא השיגו 75 + בתואר הראשון), חייבים להשיג פטור בציון 70 עד תום שנה א'. סטודנטים שלא יעמדו בכך לא יוכלו להמשיך במסלול לימודיהם.

 3. הצהרת כוונות – מודפסת על עמוד אחד. כיוון שמספר המועמדים לתוכנית גדול בהרבה ממספר המקומות ניתנת עדיפות למועמדים אשר מחויבים ללימודים ומוכנים להיערך לקראתם. על המועמדים לתאר היכן הם רואים את עצמם בהווה מבחינה מקצועית, מדוע בחרו להתחיל ללמוד דווקא עכשיו לתואר שני ומדוע הם מעוניינים בבית הספר ובתוכנית שהוא מציע. בית הספר מציע תוכנית לימודים מובנית למדי המתנהלת בעיקרה בשני ימי לימודים בשבוע ושניתן לסיימה במשך כשנתיים. לכן, ניתנת עדיפות למועמדים אשר ערים לאילוצי התוכנית ואשר מחויבים להיערך בהתאם לאילוצים אלה. בהצהרת הכוונות יש לפרט בצורה ברורה כיצד המועמד עומד להיערך לקראת הלימודים (מבחינת מקום עבודה, מחויבויות משפחתיות, מגורים ועוד).

 4. במקרים בהם וועדת הקבלה תמצא לנכון לקיים ראיון אישי— יקוים.

 1. השיבוץ במקום ההכשרה
  השיבוצים להכשרה המקצועית מתבצעים ע"י מרצי הסמינר בהתחשב בצרכים הלימודיים של הסטודנט, בצרכים של השדה ובהתאם למדיניות הכללית של המכללה האקדמית ספיר. הסטודנטים ישובצו בשירותי רווחה במרחב הגיאוגרפי של המכללה. על הסטודנט לקחת בחשבון שההכשרה המקצועית יכולה להיות כרוכה בהוצאה כספית ובנסיעה. המכללה תשתתף בהוצאות הנסיעה במידה והוצאות הנסיעה להכשרה בשדה עולות על הוצאות הנסיעה למכללה האקדמית ספיר. מחירי הנסיעה יקבעו על פי עלויות הנסיעה בתחבורה ציבורית (אוטובוסים). המכללה תכסה את ההפרש בין הוצאות הנסיעה ממקום מגוריו של הסטודנט/ית למכללה לבין הוצאות הנסיעה להכשרה המקצועית בשדה. השתתפות בהוצאות הנסיעה להכשרה תחול רק בשנים ב' – ג'. במידת הצורך תוקצה השתתפות מיוחדת בהוצאות ניידות עבור הכשרות מקצועיות המתקיימות במועצות האזוריות. גובה ההשתתפות הכספית ואופן העברתה תהיה בכל מקרה לגופו על פי הסדרים מיוחדים שיקבעו עם השירותים החברתיים במועצות האזוריות.
 2. ימים ושעות להכשרה מקצועית בשדה
  מתחילת שיבוצו בהכשרה מקצועית יתפקד הסטודנט כחבר צוות במקום השיבוץ. מבחינה מנהלית יפעל הסטודנט על פי הוראות הסוכנות ונהליה. אחת ממטרות הלמידה בשדה היא הכרת הסוכנות כארגון, ותפקידי העובדים בה. לכן מצופה מהסטודנט להשתתף באופן פעיל בישיבות צוות ובישיבות אחרות המתקיימות בסוכנות.
  שעות העבודה במסגרת ההכשרה המקצועית כוללות:
  א. טיפול ישיר בפונים בשיטת העבודה הסוציאלית הפרטנית, המשפחתית, הקבוצתית והקהילתית.
  ב. קבלת הדרכה שבועית.
  ג. היכרות עם הסוכנויות ומעורבות פעילה במשימות אותן מבצעים שאר העובדים הסוציאליים בסוכנות (השתתפות בפרויקטים מיוחדים, ישיבות צוות, ראיון אינטייק וכו').< /br>
  שנה ימי הכשרה בשבוע ימים בשבוע מספר שעות לשבוע
  שנה א' יום ד' או ה' 7 שעות
  שנה ב' 2 יומיים מתוך הימים א', ד', ה' 14 - 16 שעות
  שנה ג' 2 יומיים מתוך הימים א', ב', ה' 16 - 18 שעות

  בימים שנועדו להכשרה מקצועית בשדה אין הסטודנט רשאי לקחת קורסים במכללה או כל עבודה אחרת על מנת שלא תופרע עבודתו בשדה. שעות ההכשרה המקצועית אינן מוגבלות לשעות הבוקר, אחר הצהריים או הערב בלבד. שעות העבודה תקבענה על פי צורכי המטופלים ומדיניות הסוכנות.

  יש לקבל אישור מרצה הסמינר וועדת ההכשרה המקצועית בשדה לגבי כל חריגה מהתכנית הנ"ל, גם אם היא נעשית תוך הסכמה מלאה עם המדריך בשדה.

  ימי חופשה – החופשות של הסטודנטים במהלך הלימודים ההכשרה המקצועית בשדה נקבעות על פי לוח החופשות האקדמי. בתקופה שבין סמסטר א' לסמסטר ב' יקיימו הסטודנטים הכשרה במסגרת של יום אחד בשבוע לשם שמירה על הרצף הטיפולי. במקרים חריגים יתאפשר לבין הספר לחרוג מצמידות ללוח השנה האקדמי על פי שיקולים של שמירת הרצף הטיפולי עם הפונים ובמקרים של אירועים לימודיים מיוחדים בבית הספר.

  אין לחייב או לאפשר לתלמיד להמשיך בהכשרה המקצועית מעבר למועד סיום תקופת ההכשרה הפורמאלית, אלא במקרים חריגים שקיבלו את אישור ועדת הכשרה. בתחילת שנה"ל יפורסם לוח זמנים מפורט של ההכשרה המקצועית (כולל חופשים) הן על לוח המודעות בבית הספר והן באתר האינטרנט של בית הספר לעבודה סוציאלית. העתק ישלח גם למדריכים.

 3. מפגשי הדרכה 
  א. על כל סטודנט להיפגש להדרכה שבועית עם המדריך:
  בשנה ב'– שעה בשבוע הדרכה פרטנית.
  בשנה ג'– שעה וחצי בשבוע הדרכה פרטנית. 
  ב. המפגשים יתקיימו במקום ההכשרה המקצועית, ביום קבוע ובשעה קבועה ובתנאים המאפשרים סודיות וללא הפרעה.
  ג. מפגשי ההדרכה יתבססו על דו"חות תהליך שנכתבו על ידי הסטודנט, נמסרו למדריך ונקראו על ידו לפני מפגש ההדרכה. ההדרכה תינתן בהסתמך על הדו"חות של הפגישות הקודמות עם מטופלים וקבוצות ולפני המפגש הבא.

  דוח אני-אתה: על כל סטודנט להגיש לפחות שני דוחות אני-אתה בשבוע. דו"חות אלה ילוו את התערבות הפרטנית של התלמיד לאורך כל השנה. הדו"חות יכללו התייחסות למיומנויות, הרגשות ומחשבות של התלמיד אודות המפגש הטיפולי. במקרים בהם לתלמיד יותר משני פונים בו זמנית, ישקול המדריך לאפשר כתיבת סכום שיחה במקום דו"ח מפורט וזאת בתנאי כי לפחות לגבי שניים מהפונים ייכתב דו"ח אני-אתה מידי שבוע. מדריך ידווח למרצה הסמינר במקרה שסטודנט לא יגיש פעמיים בסמסטר דו"ח אני-אתה. במקרה שסטודנט לא יגיש 3 דו"חות אני-אתה בסמסטר יובא הדבר לועדת ההכשרה שרשאית להמליץ על מתן ציון נכשל בהכשרה.
  סיכום תצפית: על התלמיד להגיש סיכומי תצפיות והתנסויות נוספות בשדה שאינן בגדר התערבויות ישירה (טיפולית).                 דו"ח סיכום פגישה טיפולית: על התלמיד לערוך דו"ח סיכום פגישה טיפולית עבור כל שיחה ומפגש הקשורים בהתערבות המקצועית.
  ד. מפגש ההדרכה יכלול היבטים לימודיים, רגשיים ואדמיניסטרטיביים.
  המדריך יעביר במשך השנה למכללה דו"חות בע"פ ובכתב על התקדמותו ועל הישגיו של הסטודנט. המדריך ימליץ בסוף השנה למרצה הסמינר על ציון סופי לסטודנט. הציון הסופי בהכשרה המקצועית (עובר/לא עובד) ייקבע על ידי מרצה הסמינר. במקרה של ספקות לגבי מתן ציון עובר, מרצה הסמינר יפנה לועדת ההכשרה המקצועית בשדה ובמקרה של המלצה על מתן ציון נכשל תועבר ההחלטה לועדת הוראה.
   

 4. קשר עם המכללה
  א. הקשר יהיה קשר רציף בין המכללה ובין השדה באשר להתקדמותו של הסטודנט. המדריכים ישתתפו במשך השנה בשישה מפגשים עם מרצי הסמינר. מרצי הסמינר יבקרו פעם בשנה בסוכנויות ההכשרה. המדריכים והסטודנטים מוזמנים לפנות מקצועית למרצה הסמינר בכל נושא הקשור להכשרה המקצועית.
  ב. כל חריגה מהדרישות המקובלות בשדה הן מצד הסטודנט והן מצד המדריך מצריכה אישורו של ראש היחידה להכשרה מקצועית.
   

 5. עבודה עם מטופלים
  א. הדרישות המפורטות על היקף ועל סוג העבודה בכל שנה נשלחות לכל המדריכים בתחילת השנה ומחולקות במפגש ההיערכות המתקיים סמוך לתחילת שנת הלימודים. מרצי הסמינר ימסרו ויסבירו ציפיות אלו לסטודנטים. האחריות "לספק" את המשימות הלימודיות היא של המדריך. על הסטודנט לעבוד עם כל אוכלוסייה או  עם כל משימה שהוצעה לו.
  ב. על הסטודנט להתחיל בהדרגה בעבודתו הישירה עם מטופלים בעבודה פרטנית, קבוצתית, משפחתית וקהילתית תוך חודש מתחילת שנת הלימודים. יש לדאוג שהסטודנט יעבור אוריינטציה  נאותה לשירות ולאוכלוסיית היעד,  אבל לא על חשבון תחילת עבודתו הישירה. 
   

 6. היעדרות
  ההכשרה המקצועית מתחילה בשבוע השני של שנת הלימודים ומסתיימת בשבוע האחרון. יש לסיים את ההערכה הסופית עם סיום שנת הלימודים ואין אפשרות לחייב או לאפשר לסטודנט להמשיך לעבוד לאחר סוף שנה"ל.
  ההכשרה המקצועית אמורה להתקיים במקביל ללמידת קורסי שיטות ההתערבות. לא ניתן לדחות את ההכשרה המקצועית לתקופת הקיץ או לשנת הלימודים הבאה במנותק מקורסי שיטות ההתערבות.
  המשכיות בתהליך ההכשרה המקצועית היא דבר חשוב ביותר ולפיכך מדיניות בית-ספרנו בנוגע להיעדרויות הינה כדלקמן:
  א.    היעדרות של התלמיד מעל ל- 2 ימי הכשרה במהלך הסמסטר מחייבת את המדריך לדווח על כך מיידית למרצה הסמינר על מנת שהתלמיד יקבל מכתב התראה בנוגע לחיסוריו. היעדרות של שלושה ימים בסמסטר תביא למתן ציון נכשל בהכשרה.
  1.א. אין להיעדר מהכשרה בתקופת הבחינות, שבה יש חובת נוכחות של יום אחד בשבוע.
  ב. היעדרות בשל היריון ולידה – ראי סעיף 4.3.1.4.2 לעיל, בנוסף לנוהל מל"ג אשר מפורסם באתר בית הספר. 
  ג. היעדרות החורגת מהמותר בשל נסיבות מיוחדות – היעדרות חריגה בשל נסיבות מיוחדות כגון: מילואים, מחלה, אבל או אירועי חיים מיוחדים,  תובא לדיון ולהחלטה בוועדת הכשרה.
  היעדרות בעקבות שרות מילואים – ראה תקנון המכללה "התאמות לסטודנטים המשרתים בשרות מילואים" – סעיף 22

  הודעה על ההיעדרות
  מחובתו של הסטודנט לידע את מרצה הסמינר והמדריך על היעדרות חריגה ותאריך יציאתו לחופשה ולקבל אישור להיעדרות. אי מילוי הדרישות הנ"ל עלול לגרום להפסקת לימודיו של הסטודנט בהכשרה מקצועית ו/או להפסקת שיבוצם של הסטודנטים במקום ההכשרה המקצועית.

בית הספר לעבודה סוציאלית מייחס חשיבות עליונה לערכים שמבטאים הסטודנטים במסגרת עשייתם המקצועית בשדה.
בראש ובראשונה, חשוב לנו כי כל סטודנט יתייחס לערך כבוד האדם כאל ערך מקצועי ראשון במעלה וכי יעניק קדימות לאחריותו המקצועית כלפי לקוחותיו על פני אינטרסים ושיקולים זרים ובכלל זה האינטרסים שלו עצמו.

מערך כבוד האדם נגזרת אף מחויבות העובד הסוציאלי לשוויון אנושי בסיסי ללא הבדל מוצא, לאום, מעמד, מין, גיל, אמונה או תרומה לחברה וכן לרווחתו ולפרטיותו של הלקוח.

מערך זה נגזרת אף מחויבותו של העובד הסוציאלי לכבודו שלו כאדם וכאיש המקצועות המסייעים.
ערכי היסוד שלהם מחויבת העבודה הסוציאלית עשויים ליצור מחויבויות סותרות. העשייה המקצועית של כל מי שעוסק בעבודה סוציאלית חייבת להיות מושתתת על תשתית ערכית ברורה דווקא בגלל שהדילמות בשדה קשות ומחייבות לעיתים איזונים קשים בין ערכים מתנגשים.
 
בתאריך 11.7.99 פורסמו לראשונה כללי אתיקה המחייבים עובדים סוציאליים מכוח חוק: חוק העובדים הסוציאליים תשנ"ו-1996. כותרתם 'תקנות העובדים הסוציאליים (כללי אתיקה מקצועית) תשנ"ט-1999 והם מצורפים כאן במלואם (נספח 4 ונספח 5).

כללים אלה נכנסו לתוקף שלושים יום לאחר פרסומם ובית הספר רואה אותם כמחייבים אף את הסטודנט לעבודה סוציאלית במסגרת עיסוקו בעבודה סוציאלית: על הסטודנט לפעול על פיהם כמיטב יכולתו בהתאם לשלב התפתחותו המקצועית, כסטודנט המקבל הן הדרכה מקצועית והן כלים עיוניים והתנסותיים במסגרת הכשרתו האקדמית בבית הספר.

הכללים קובעים מסגרת ערכית ברורה ומחייבת ועם זאת יוצרים כר נרחב לשיקול דעת עצמאי אשר עשוי לבטא 'אני מאמין' מקצועי, שכל אחד ואחד מן הסטודנטים מגבש במהלך חייו המקצועיים.