פרטים אישיים

הנני מצהיר/ה כי אני מתחייב/ת לטפל לפחות בשני ילדים ובני נוער במסגרת עבודתי.