פסטיבל קולנוע דרום 2021 מזמין יוצרות ויוצרי קולנוע ישראליים להגיש את סרטיהם/ן הקצרים
לפסטיבל שיתקיים בתאריכים 17 – 21 באוקטובר 2021.

הפסטיבל שואף להיות במה לקולות, דמויות ושפה קולנועית ייחודית המשקפים את המגוון האנושי המרכיב את החברה הישראלית, ומבטאים קול ברור ואישי של יוצר/ת בנוף היצירה המקומית.
אנו מזמינים אתכם/ן להגיש את יצירותיכם/ן הקצרות ממגוון הז'אנרים – עלילתי, דוקומנטרי, ניסיוני, אנימציה ואחר, לפסטיבל על-פי התקנון שבאתר.

רשאים להגיש מועמדוּת

  • יוצרי ויוצרות קולנוע ישראליים עצמאיים לסרטים: עלילתיים, דוקומנטריים, ניסיוניים, אנימציה ואחר, אשר הופקו בין השנים 2020-2021.

תנאים להגשה

  • אורך הסרט עד 20 דקות.
  • אין להגיש סרטים אשר הופקו במסגרות לימודיות (סרטי סטודנטים).
  • אין להגיש סרטים אשר זכו בפסטיבל ישראלי.

יש להגיש את הבקשה בטופס הרשמה אלקטרוני מלא בעברית ובאנגלית וחתום ע"י מגיש/ת המועמדות באתר הפסטיבל (באמצעות הטופס האלקטרוני) ולינק לצפייה בסרט (במידה והסרט לא הושלם תוגש גרסת ראף קאט).

*הנהלת הפסטיבל רשאית, לפי שיקול דעתה ובכל שלב, לפסול מועמדות של כל סרט אשר הפרטים שנרשמו בטופס ההרשמה אינם מלאים ו/או נכונים, ו/או המועמד לא עמד באי אילו מהתחייבויותיו שלעיל ו/או עפ"י תקנון התחרות.

לתקנון התחרות

לטופס הרשמה לתחרות

לשאלות ובירורים ניתן לפנות במייל: csf-program@sapir.ac.il

מועד אחרון להגשה- 07.07.2021 עד השעה 16:00