פסטיבל קולנוע דרום מחפש את הקולות החדשים של תלמידות ותלמידי בי"ס לאמנויות הקול והמסך
במכללה האקדמית ספיר.

 

הפסטיבל שמח להמשיך במסורת של חיפוש אחר ניצוצות וקורא לסטודנטים.ות להגיש סרטים שאינם סרטי גמר להשתתף במסגרת רשמית של פסטיבל קולנוע דרום- "ניצוצות".
אם יצרתם סרט בשנה א' או ב' ואתם חושבים שהסרט הזה מוצלח, זאת ההזדמנות שלכם לנסות ולהתקבל.
 

תהליך הבחירה

הסרטים המוגשים ייבחנו על ידי ועדה מטעם הפסטיבל שתכלול גורמים מבית הספר. מבין המגישים ייבחרו להקרנה 4-5 סרטים.

מי יכול.ה להגיש?

סטודנטיות.ים שביימו סרט בשנה א' או ב' שלהם אשר נעשה במסגרת קורס בשנת הלימודים תש"פ (09/2019-10/2020) ו/או שנעשה במסגרת קורס בשנת הלימודים תשפ"א במהלך סמסטר א'.
כל סטודנט רשאי להגיש סרט אחד מכל ז'אנר (אחד עלילתי ואחד תיעודי).

תנאים להגשה

סטודנט.ית המעוניין להגיש את הסרט שלו למסגרת "ניצוצות" צריך להתחייב כי אם יתקבל יעמוד במספר תנאים:

  • סגירת הסרט על אחריות הסטודנט: כתוביות, תרגום, מיקס, תיקוני צבע וכו'
  • הכנת DCP
  • הסדרת זכויות יוצרים ורישיונות עבור חומרים לא מקוריים

קישור לטופס ההרשמה


**** אי עמידה בתנאים לעיל יביאו לביטול השתתפות הסרט בפסטיבל
**** התחרות פתוחה לכל המסלולים בתואר הראשון ובתואר השני

לו"ז

  • הגשה- 30/06 - 06/06

  • תשובות תשלחנה עד לתאריך 01/08/2021.
     

בהצלחה!