הקורס מוכר לפיתוח מקצועי במסגרת "אופק חדש" / "עוז לתמורה"
ובהתאם למתווה שנה"ל תשפ"א
השתלמות למורי תיאטרון

מרצה

טלי הכט
מדריכה לחינוך לחשיבה מסדר גבוה, מורה מובילה, רפרנטית ומנחת מורים.

תיאור הקורס

במסגרת ההשתלמות המורים יתנסו בתכנון יחידות לימוד מותאמות אישית, שבהן נבחן את הוראת התיאטרון במבט רוחב סביב רעיונות גדולים בנקודות ציון בולטות בתרבות המערב, שהתיאטרון משפיע/מושפע מהם לאורך תקופות שונות.

היקף הקורס

קורס מתוקשב, 30 שעות אקדמיות.
הקור יתקיים בימי א'
הקורס מתקיים במתכונת מקוונת – שיעורים סינכרוניים וא-סינכרוניים
מועד פתיחת הקורס: 11/04/21
מועד סיום הקורס: 27/06/21
* יתכנו שינויים בתכנית הלימודים.

הרשמה

ניתן להירשם כאן "קישור להרשמה" או בטלפון 077-9802802 שלוחה 3.

קהל יעד

מורי על יסודי לתיאטרון

שכר לימוד

הקורס מסובסד ע"י משרד החינוך- דמי הרשמה בסך 65 ש"ח בלבד.

מטרות הקורס

  • המשתלמים יבנו יחידת לימוד הממוקדת במבט רוחב סביב נושא/רעיון גדול בנקודות ציון בולטות בתרבות המערב, שהתיאטרון משפיע/מושפע ממנו לאורך תקופות שונות.
  • המשתלמים יבחנו את הזוויות השונות שדרכן המחזאי מתמודד עם הרעיון/הנושא, ההקשר התרבותי שבו נכתב המחזה, המוסכמות הסגנוניות בהקשר לרעיון (ההתכתבות בין צורה ותוכן), צפייה מודרכת בהצגות הנוגעות בנושא ומציגות לו פרשנות בת זמננו.
  • המשתלמים יגדירו דרכי הערכה מקדמת למידה עבור היחידה, ויעמיקו באופני משוב והערכה שונים שנדון בהם.
  • המשתלמים יתנסו לעומק בניתוח תוצרי הוראה (במקרה זה בניית יחידת לימוד), בעזרת עבודה סדנאית שיתופית וארגז כלים פדגוגי, נזהה דילמות פדגוגיות, נשכלל ונדייק את התוצרים.
  • עבודה בקהילה שיתופית: במסגרת ההשתלמות ייווצר מאגר יחידות משותף לשימוש הציבור, שפותחו ע"י המשתלמים בעזרת משוב הדדי.

תכנית לימודים

מפגש תאריך שעות נושא טכניקת עבודה:
הרצאה / סדנה מעשית /
למידה מתוקשבת
1 11/04 19:30 - 22:00 הצגת הרציונל והמטרות של עבודה בקהילה לומדת
איך מגדירים רעיון גדול?
איך מלמדים תיאטרון דרך פריזמת רעיונות גדולים בתרבות?
סדנא מעשית
3 שעות
2 18/04 20:00 - 21:30 מיפוי ודיון במשימת ההגשה
נקודות מפגש בין התפתחות תרבות המערב לבין התפתחות התיאטרון
סדנא מעשית + הרצאה 
2 שעות
3 25/04 20:00 - 21:30 המפגש בין רעיון לבין מוסכמה תיאטרונית הרצאה + סדנא מעשית
2 שעות
4 02/05   בניית יחידת הוראה:
בחירת רעיון גדול וסיבות לבחירה
הגדרת מטרות
הצעות למחזות שעוסקים ברעיון ומרחיבים אותו באופנים שונים, לפחות 3 מחזות מתקופות שונות וסגנונות שונים
הצעות להצגות רצות/מצולמות שעוסקות ברעיון
מטלה מתוקשבת להגשה – שיעור א סינכרוני
5 09/05 20:00 - 21:30 ניתוח ודיון במשימה של אחד המשתלמים בעזרת מודל דילמה. סדנא מעשית
2 שעות
6 23/05   בניית שיעור חשיפה לרעיון מטלה מתוקשבת להגשה - שיעור אסינכרוני
7 30/05 20:00 - 21:30 להבין זה לבצע: מהו ביצוע הבנה, ואיך נעודד ביצועי הבנה במסגרת יחידת הלימוד? סדנא מעשית
2 שעות
8 06/06 18/30 - 22:00 תרגום מטרות יחידת הלימוד לביצועי הבנה אצל התלמידים מטלה מתוקשבת להגשה – שיעור א סינכרוני
9 13/06 20:00 - 21:30 ניתוח ודיון במשימה של אחד המשתלמים. 
דרכי הערכה ותוצרי היחידה: אילו תוצרים נוכל לבקש מהתלמידים? איך נעריך את התוצרים? דיון באופני משוב והערכה
סדנא מעשית
2 שעות
10 20/06   הגדרת אופני הערכה ליחידת הלימוד מטלה מתוקשבת להגשה – שיעור אסינכרוני
11 27/06 20:00 - 21:30 רפלקציה בלמידה והיכרות עם כלים רפלקטיביים: מפגש סיכום סדנא מעשית
2 שעות