הקורס מוכר לפיתוח מקצועי במסגרת "אופק חדש" / "עוז לתמורה"
ובהתאם למתווה שנה"ל תשפ"ב

מרצים

גב' נטלי צוקרמן, מרצה ובימאית תאטרון
מר' משה פרלשטיין, מרצה ובמאי מומחה לתאטרון
ד"ר עירא אבנרי, מרצה ובמאית מומחית לתאטרון
ד"ר עידית סוסליק, מרצה ובמאית תאטרון
מר ג'ייסון הולט דנינו, מרצה ובמאי תאטרון
גב' אביטל וייס אקשטיין, מרצה ובימאית תאטרון ורכזת הקורס

תיאור הקורס

הכרות עם התפיסה התאטרונית של ברטולט ברכט והשפעתה על התאטרון בעידן הפוסטמודרני. דרכי עיבוד של טקסטים לבמה בעידן הפוסט מודרני. ניסוח רעיונות גדולים, המייצרים משמעות ורלוונטיות בתהליכי הנחיית תלמידים כיום.

היקף הקורס

קורס משולב, מתקיים בימי חמישי ( הלימודים יתקיימו באופן פרונטאלי במכון מופ"ת ובזום - שיעורים סינכרוניים וא-סינכרוניים).
30 שעות לגמול השתלמות.
מועד פתיחת הקורס: 28.06.2022
מועד סיום הקורס: 05.07.2022

*יתכנו שינויים בתכנית הלימודים.

קהל יעד

מורים לתאטרון

שכר לימוד

הקורס מסובסד ע"י משרד החינוך - דמי הרשמה בסך 65 ש"ח בלבד.

תכנית לימודים

מס' תאריך יום שעות מס' שעות נושא סוג מפגש
1 28.06.2022 שלישי 10:00-11:30 2

התפיסה התיאטרונית של ברטולט ברכט והשפעתה על מופעים פוסט מודרניים
נטלי צוקרמן

מפגש פנים אל פנים
מכון מופ"ת
רח' שושנה פרסיץ 15
תל אביב

28.06.2022 שלישי 11.30-13:00 2

יישום התפיסה התיאטרונית של ברכט בעיבוד טקסט פואטי לבמה
נטלי  צוקרמן

28.06.2022 שלישי 14:00-15:30 2

יישום התפיסה התיאטרונית של ברכט בעיבוד טקסט פואטי לבמה, סדנה
נטלי צוקרמן

28.06.2022 שלישי 15:30-17:00 2

מדרמה אפית למחזאות פוסט-דרמטית
משה פרלשטיין

2 29.06.2022 רביעי 10:00-11:30 2

רעיונות גדולים מייצרים משמעות בעידן הפוסט מודרני
משה פרלשטיין

מפגש פנים אל פנים
מכון מופ"ת
רח' שושנה פרסיץ 15, תל אביב

29.06.2022 רביעי 11:30-13:00 2

מאפייני המחזאות הפוסט דרמטית – ניתוח דוגמאות
נטלי צוקרמן

29.06.2022 רביעי 14:00-15:30 2

דרכי עיבוד של טקסט דרמטי בראי העידן הפוסט מודרני
נטלי צוקרמן

29.06.2022 רביעי 15:30-17:00 2

מה קורה כשהפוסט דרמה פוגשת את הקלאסיקה? התנועה ממחזה להצגה פוסט דרמטית
עירא אבנרי

3 03.07.2022 ראשון 10:00-11:30 2

היבטים פוסט דרמטיים בהצגות פוסט דרמטיות. דוגמאות מעבודות שונות
 עירא אבנרי

מפגש סינכרוני בזום
03.07.2022 ראשון 11:30-13:00 2

Attempts on her life  או אֶן יצירתו הפוסט-דרמטית של המחזאי מרטין קרימפ
ג'ייסון דנינו-הולט

03.07.2022 ראשון 14:00-15:30 2

התפיסה הבימתית של אן בוגרט
אביטל וייס אקשטיין

4 04.07.2022 שני 10:00-11:30 2

השפה הבימתית הפוסטמודרנית במופעים של פינה באוש
עידית סוסליק

מפגש סינכרוני בזום
04.07.2022 שני 11:30-15:30 4

עיבוד ובימוי יצירה פוסט דרמטית ופוסט מודרנית – תהליכי הנחייה בכיתה
 נטלי צוקרמן

5 05.07.2022 שלישי   2

משימה א סינכרונית
נטלי צוקרמן

מפגש א סינכרוני

** למידה מתוקשבת - מפגש אשר לא מתקיים פנים מול פנים ובמקום המפגש יתקיים שיעור סינכרוני (מפגש ממוחשב) או מטלה להגשה.