אריאלה דניאל הלווינג, מנהלת מרכז נגישות | פרטים על מועד יינתנו בהמשך

תקופת המבחנים הינה תקופה לחוצה, חומר רב הצטבר והמרחק בין בחינות הוא של כמה ימים: איך מתארגנים? איך זוכרים? איך עוברים על כל החומר? עם מי לומדים? מטרת הסדנה להעניק כלים ועקרונות בלמידה, ובנוסף גם אסטרטגיות להתמודדות עם תקופת הבחינות הלחוצה לפני במהלך ולאחר הבחינה.