בחינות המתקיימות בקמפוס

סטודנטים הזכאים להארכת זמן יקבלו אותה כמקובל.
סטודנטים הזכאים להתאמות מורחבות יזמינו את ההתאמות כפי שנהגו בעבר באמצעות מערכת מידע אישי.

** אם אתם נמצאים בקבוצת סיכון שאינה מאפשרת לכם להגיע לקמפוס אנא שלחו למרכז נגישות את המסמכים הרפואיים הרלוונטיים ל כתובת מייל   tamarb@sapir.ac.il

מטלות / עבודות / מבחני בית שמשך הגשתם מעל 24 שעות

לא יינתנו התאמות לרבות התאמה של הארכת זמן.

מבחנים מקוונים שמשך הגשתם פחות מ-24 שעות

תינתן הארכת זמן, כמו גם התעלמות משגיאות כתיב - בכפוף לאישורי הזכאות שאושרו  לכם על ידי מרכז נגישות. במבחנים מקוונים שהגשתם פחות מ 24 שעות. אין צורך לפנות לשום גורם. מימוש ההתאמה יעודכן במערכת לי-מוד.

בבחינות מקוונות לא יינתנו שכתוב והקראה, אך ניתן יהיה להשתמש באופן עצמאי בטכנולוגיות מסייעות כדוגמת תוכנת הקראה ותמלול.

בבחינות מקוונות לא יינתן שכתוב

במבחנים מקוונים שהגשתם פחות מ 24 שעות. אין צורך לפנות לשום גורם. מימוש ההתאמה יעודכן במערכת לי-מוד.

בחינה ממוחשבת באנגלית

בבחינות בקמפוס הבחינה תתקיים בעזרת תוכנת text aloud הדרכות קצרות על שימוש בתוכנה יתקיימו במהלך הסמסטר

בבחינות מקוונות ניתן להשתמש בתוכנות הקראה מגוונות –הדרכה עליהן תינתן על-ידי מדריכי הטכנולגיה.

התאמות מורחבות - שימוש בטכנולוגיות מסייעות

להקראה בעברית, אנגלית וערבית מצורף קישור עם הנחיות לשימוש בתוכנת הקראה "עלמה רידר"
קישור להנחיות שימוש בעלמה רידר
לשכתוב: תמלול בגוגל דוקס (המרה מדיבור לכתב) - מתאים לסטודנטים המתקשים בכתיבה, ו/או זקוקים לשכתוב. הפונקציה זמינה בדפדפן כרום. על המחשב להיות מצויד במיקרופון (מובנה או חיצוני).
הנחיות הפעלה:

  1. היכנסו לתפריט כלים
  2. תחת כלים בחרו: הקלדה קולית
  3. וודאו שהשפה בה התוכנה פועלת היא עברית (ניתן לבחור מבין רשימת השפות)
  4. לחצו על המיקרופון והתחילו לדבר בקצב הכתבה.
  5. שימו לב לעבור ולערוך את הכתוב בטרם הגשת המסמך.

קישור לסרטון הדרכה "הכתבה בגוגל דוקס"

על מנת לקבל הדרכה על התוכנות השונות ניתן לפנות למדריכי הטכנולוגיה פרטים באתר

בהצלחה, צוות נגישות