מרכז נגישות שבמשרד הדיקן הוא הגוף הקובע את ההתאמות בדרכי היבחנות במכללה.

תקופת הבחינות הקרובה, ברובה תתקיים בקמפוס ולכן הזמנת התאמות מורחבות היא באחריות הסטודנט.
על הסטודנט לבדוק האם הבחינות בקמפוס או מבחינה מקוונת ולפעול בהתאם לאופן הבחינה.
בבחינה מקוונת לא ינתנו התאמות מורחבות אלא רק התאמה של הארכת זמן . ניתן יהיה להמשיך ולהשתמש בתוכנת הקראה 'עלמה רידר'.
בבחינות בקמפוס , לעומת זאת, יש להזמין את ההתאמות במערכת מידע אישי.
באחריות הסטודנט לבדוק ערב הבחינה את מיקום חדר הבחינה ולהגיע לחדר הנכון.

ההתאמות אינן מהוות הקלות במבחנים. הן נועדו לשמור על הסטנדרט האקדמי ומאידך לעקוף את תחומי הקושי, מבלי לשנות את המהות הנמדדת בבחינה. יש להדגיש כי הקריטריונים לקביעת ההתאמות אינם זהים לנהוג במשרד החינוך וכי למוסד יש חופש אקדמי וחופש מקצועי לדון ולקבוע התאמות.

קביעת ההתאמות נעשית  על בסיס ממצאי האבחון/ המסמכים הרפואיים ובהתאם לקריטריונים הנהוגים במכללה התואמים להשכלה הגבוהה.

ההמלצות בדו"ח האבחון הן מבחינת המלצות וההחלטה לגבי סוג ההתאמות נעשית על ידי צוות מומחים במרכז הנגישות. קביעת ההתאמות  מותאמות  באופן אינדיבידואלי, כל מקרה לגופו בהתאם לקריטריונים הנהוגים במכללת ספיר.

נוהל זה מיועד לסטודנטים שנמצאו זכאים להתאמות מורחבות, מימוש ההתאמות מותנה בחתימה על טופס התחייבות.

נוהל זה תקף לבחינות המתקיימות בקמפוס בלבד ולא במבחנים מקוונים.

להתאמות נגישות וסיוע בהזמנת התאמות ניתן לפנות זינה דהרי  בדואר אלקטרוני -מזכירת מרכז נגישות zinad@sapir.ac.il

לפניכם ההתאמות המורחבות הדורשות הזמנה

 • שכתוב פיזי
 • שכתוב פיזי + הקראה
 • שכתוב מחשב
 • בחינה בחדר  עם מיעוט נרשמים
 • הקראת שאלון
 • הגדלת שאלון הבחינה
 • 50% הארכת זמן
 • הקראת שאלון בקורס עברית תקנית
 • הקראה אנושית באנגלית (הזמנת ההתאמה תעשה באמצעות פניה למרכז נגישות, עד 21 יום לפני הבחינה)
 • בחינה בחדר נפרד

לפניכם ההתאמות שאינן דורשות הזמנה

 • הארכת זמן 25%
 • הארכת זמן באנגלית 25%
 • התעלמות משגיאות כתיב
 • בחינה ממוחשבת באנגלית
 • שימוש במילון שאינו אלקטרוני- לדוברי שפה זרה.
 • יציאה לשירותים 

סטודנטים הזקוקים להסבר אישי על הנוהל ועל יישומו מוזמנים לקבוע פגישה אישית באמצעות שליחת דואר אלקטרוני אל
הגב' זינה דהרי, מזכירת מרכז נגישות בכתובת: zinad@sapir.ac.il

הזמנת התאמות מורחבות

כל הזמנה של  התאמות מורחבות – תעשה דרך מערכת מידע אישי.

 • במועד א' - עד ארבעה עשר ימים (14 ימים)  לפני הבחינה, לא כולל יום הבחינה.
 • במועדי ב', ג' ובוחן -  עד חמישה ימים (5 ימים) לפני הבחינה לא כולל יום הבחינה. (הנחיות הזמנה בהמשך)

אם הבחינות הומרו מבחינות מקוונות לבחינות בקמפוס (בטווח של פחות 7 ימים)  יש ליצור קשר בהקדם עם zinad@sapir.ac.il

ביטול התאמות מורחבות

ביטול של ההתאמות המורחבות יעשה דרך מערכת מידע אישי.

 • במועד א' – עד עשרה (10 ימים) לפני הבחינה , לא כולל יום הבחינה.
 • במועדי ב'-ג' ובוחן-  עד חמישה ימים (5 ימים) לפני הבחינה,  לא כולל יום הבחינה.

שימו לב! סטודנטים שבוחרים לא לגשת למועדי ב'+ג' צריכים לבטל את ההתאמות במערכת מידע אישי לפני ביטול המועד.
סטודנט שנרשם למועד ב' והחליט לא לגשת אליו, מבטל קודם כל את ההתאמות המורחבות שהזמין ולאחר מכן את הרישום למועד ב'.
סטודנט שביטל את ההרשמה למועד ב' ולא ביטל את ההתאמות המורחבות ייקנס בגין הזמנת התאמות מורחבות ואי מימושן.

הסבר והגדרה של התאמות מורחבות

שכתוב פיזי =  הכתבה למשכתב מתחילת הבחינה

סטודנט מקבל שכתוב פיזי מתחילת הבחינה. תוספת זמן הבחינה כמקובל על פי אורך הבחינה + 25%. השכתוב מתבצע במהלך הבחינה בחדר נפרד, על פי צרכי הסטודנט.

שכתוב פיזי והקראה

הסטודנט מקבל שכתוב פיזי והקראה מתחילת הבחינה. תוספת זמן הבחינה כמקובל על פי אורך הבחינה + 25%. הבחינה בחדר נפרד, השכתוב וההקראה מתבצעים במהלך הבחינה  על פי צרכי הסטודנט.

שכתוב מחשב

הסטודנט יקבל הארכת זמן כמקובל (25%), בתוספת חצי שעה לצורך שכתוב הבחינה במחשב. הבחינה מבוצעת בחדר מחשבים. על הסטודנט להקפיד לבצע שמירה לקובץ הבחינה.- ההנחיות לנבחנים במעבדה (רצ"ב קובץ)

חדר עם מיעוט נבחנים

הסטודנט נבחן עם חמישה סטודנטים נוספים בכיתה נפרדת ולא בכיתה הכללית. יתכן שיבוץ בכיתה של סטודנטים משלושה מקצועות שונים.

הקראת שאלון בחדר נפרד

הבוחן מקריא לנבחן את שאלון הבחינה בחדר נפרד. ייתכנו מס' נבחנים באותו מקצוע\

הקראת שאלון בעברית תקנית

התאמה זו היא התאמה ייחודית לסטודנטים הלומדים במחלקה לתקשורת, הסטודנטים נדרשים לפנות למשרד הדיקן ולעדכן כי לומדים את הקורס. סטודנטים עם דיסלקציה זכאים להקראה לפי צורך על ידי מקריא בחדר נפרד.

הגדלת שאלון הבחינה

הגדלת שאלון הבחינה לגודל A3 והגדלת הטקסט בהתאם.

אופן התנהלות בהתאמות מורחבות וזמני הגשות

לקבלת התאמות למועדי א', יש למסור את האבחון / מסמכים רפואיים רלוונטיים עד שישה שבועות לפני סיום הסמסטר. סטודנט אשר יגיש לאחר מועד זה, לא יוכל לקבל התאמות למועדי א'.
טיפול באבחונים שנמסרו באיחור יתבצע לקראת מועדי ב' ולא לפני.

 1. הסטודנט מגיש אבחון תקף או מסמכים רפואיים רלוונטיים דרך מידע אישי תחת בקשות.
 2. האבחון נבדק על ידי צוות מרכז נגישות אשר דן בהתאמות ובאישורן על פי הקריטריונים של המכללה ובהתייחס לממצאי האבחון.
 3. האבחון עובר אישור ונשלחת הודעה ממרכז נגישות למייל האישי של הסטודנט.
 4. הסטודנט חותם על נוהל "התאמות מורחבות" ומעבירו לזינה, מזכירת מרכז נגישות שבמשרד הדיקן.
 5. על הסטודנט לבדוק מראש עם המרצה מהו מבנה הבחינה והאם נדרשת ההתאמה, לדוגמא אין להזמין שכתוב אם הבחינה היא בחינת רב ברירה.
 6. הסטודנט מזמין באמצעות מערכת מידע אישי את בקשותיו להתאמות מורחבות על פי לוח הזמנים שצוין.
 7. לפיכך אם יוזמן שכתוב או הקראה, חדר, או מחשב שכתוב ולא יעשה בהם שימוש במעמד הבחינה הסטודנט יחויב בקנס של 100 ₪ דרך מערכת שכר לימוד.
 8. באם הסטודנט עבר תאונה או החמרה במצבו הבריאותי ונדרשת קביעת התאמות דחופה  יש לעדכן את מזכירת משרד נגישות הגברת זינה דהרי ולהעביר בהקדם מסמכים עדכניים ורלוונטיים לכתובת דואר אלקטרוני: zinad@sapir.ac.il

פרטי התקשרות – משרד דיקן

טלפון: 077-9802370, 077-9802562
פקס: 077-9802514, 077-9802369

ליצירת קשר במייל עם מזכירת מרכז נגישות  zinad@sapir.ac.il
כתובת המייל הכללי של משרד הדקן: dikansapir@sapir.ac.il

 אי התייצבות לבחינה

סטודנט שלא יתייצב לבחינה מבלי שמסר הודעה מוקדמת – יחויב בקנס של 100 ₪ בגין הוצאות המכללה. סכום הפיצוי המוסכם כאמור יצורף לחשבון שכר הלימוד של הסטודנט ותשלח לסטודנט הודעה מיד לאחר מועד הבחינה. במידה והסטודנט ימשיך לא להגיע לבחינות נוספות ללא הודעה על ביטול הזמנת התאמות הקנס יעלה ב 100 ₪ בכל פעם.

גביית הקנס תעשה חודש מיום מועד הבחינה. כל סטודנט שיש בידיו אישורים המצדיקים  את היעדרותו ואי השימוש בהתאמות  יציג מסמכיו בפני יעל מזכירת מרכז נגישות למען בדיקת ביטול הקנס.

סטודנט שלא יתייצב לבחינה מבלי שהודיע על כך מראש, בשל נסיבות בלתי צפויות שלא היו בשליטתו, יהיה רשאי להגיש למרכז הנגישות פניה בכתב ולצרף אישורים נלווים, לפטור אותו מתשלום הפיצוי המוסכם כאמור לעיל.

בהצלחה בבחינות!