הקורס מוכר לפיתוח מקצועי במסגרת "אופק חדש" / "עוז לתמורה" ובהתאם למתווה שנה"ל תשפ"א

מרצה

נירה דישי
משחקולוגית דיגיטלית בסטודיו Touch IT לפיתוח תוכן משחקי-דיגיטלי.
יועצת ומנחה לפיתוח מקצועי של עובדי הוראה בתחומים הנוגעים לשילוב משחקים דיגיטליים בהוראה, משחוק דיגיטלי של תהליכי למידה ולמידה ניידת.
עיתונאית ועורכת, בעלת M.A בתרבות הילד והנוער עם התמחות מעשית בטכנולוגיה דיגיטלית לילדים.

תיאור הקורס

למידה מרחוק שונה בהרבה מובנים מלמידה בכיתה. ברוח תקופת הקורונה, גם השתלמות מקוונת זו תתמקד בלמידה מרחוק (סינכרונית וא-סינכרונית) ותציע כלי משחק ומשחוק דיגיטליים שיעוררו מוטיבציה בקרב הלומדים, גם כשהלמידה מתבצעת מרחוק.
במסגרת ההשתלמות נלמד איך משחק יכול להעלות מוטיבציה ללמידה אצל תלמידים מסוגים שונים ולשפר את הישגיהם? איך אפשר לרתום את הכלים הטכנולוגיים לתהליך זה כדי ליצור שיעור חדש וחדשני?
בקורס זה המורה חוזר אל מחוזות ילדותו ואל ההנאה שלו ממשחקים, אבל עם טוויסט דיגיטלי. תיעשה למידה מתוך רפלקציה, עיבוד, משוב, כמו גם התנסות Hand on בכלים משחקיים דיגיטליים ושילוב בתכנים פדגוגיים מתוך תחומי הדעת של המורים, וביכולות "לאמץ" אלמנטים משחקיים הנמצאים בכל דבר בעולם כמעט.

היקף הקורס

ההשתלמות (30 שעות).
חלק מהשיעורים יהיו סינכרוני ואחריהם תינתן משימת ביצוע א-סינכרונית .
מועד פתיחת הקורס: 14/10/20
מועד סיום הקורס: 30/12/20
*יתכנו שינויים בתכנית הלימודים.

קהל יעד

כלל עובדי הוראה

מבנה הקורס

הקורס התקיים במתכונת היברידית בימי שני.

שכר לימוד

הקורס מסובסד ע"י משרד החינוך- דמי הרשמה בסך 65 ש"ח בלבד.

מטרות הקורס

  • המורים יכירו את עקרונות הגיימיפיקציה הדיגיטלית וילמדו ליישם את האלמנטים המשחקיים בכיתה
  • המורים יתנסו בבניית משחקים דיגיטלים כמתודת הוראה ולהערכה חלופית
  • המורים יתנסו בשימוש בכלים מתקדמים (web 2.0) ויישמו בעבודתם

תכנית לימודים

מפגש תאריך נושא שעות
1 14/10/2020
סינכרוני
20:30 - 22:00
הכרות, הצגת סילבוס ומרחב ההשתלמות
בין משחק למשחוק - הגדרה, שימושים, דוגמאות, רצף לימודי, למידת עמיתים / רכיבי משחק דיגיטליים לשיעור ועקרונות גיימיפיקציה
סינכרוני  + משימה א-סינכרונית להגשה: שיעור משחקי שמבוסס על הכלים
4
2 21/10/2020
סינכרוני
20:00
משחקים כמבדקי ידע Quizizz
 סינכרוני קצר (20:00) + משימה א-סינכרונית להגשה
4
3 28/10/2020 משימה א-סינכרונית להגשה:
משחקים מבוססי תמונה – purpose games
4
4 11/11/2020 משימה א-סינכרונית להגשה:
התנסות Learning Apps – מחולל משחקוני תרגול
4
5 25/11/2020 משימה א-סינכרונית להגשה:
סרטונים אינטראקטיביים - Playposit
4
6 09/12/2020 משימה א-סינכרונית להגשה:
יצירת משחק בריחה דיגיטלי ב-Deck.Toys
4
7 23/12/2020 משימה א-סינכרונית להגשה:
 ThingLink - יצירת מסלול למידה משחקי שמסכם את רצף משחקי הלמידה מההשתלמות
4
8 30/12/2020
סינכרוני
20:30 - 22:00
סינכרוני – GAME OVER: לחשוב כמו מפתחי משחקים
הצגת תוצרים ותובנות, משוב עמיתים, מפגש סיכום
2