פרופ' אורית נוטמן שורץ ראשת רשות המחקר וראשת ועדת מי"ה (מחקר, יצירה והוראה) ומרצה בכירה בבית הספר לעבודה סוציאלית במכללה האקדמית ספיר, לקחה שבוע חלק בשבוע שעבר בסדנה "קולם של מהגרים ופליטים״ שנערכה באוסטריה. ההשתתפות בסדנה הייתה בעקבות זכיה במענק מחקר מיוחד שהוענק על ידי הארגון הבינלאומי של בתי הספר לעבודה סוציאלית למיזם משותף של ארבעה חברי סגל מבתי ספר לעבודה סוציאלית באנגליה, אוסטריה וישראל – המכללה האקדמית ספיר.

בסדנה לקחו חלק סטודנטים לעבודה סוציאלית מבית הספר לעבודה סוציאלית בגראץ, אוסטריה ופליטים הנמצאים באוסטריה ממגוון מדינות, בהן: אירן , סוריה, ניקרגואה , אוקראינה, ואפגניסטאן וחברי סגל נוספים מאוסטריה, אנגליה, אסטוניה ואנגולה.

המפגשים בסדנה כללו הרצאות והכנה מקדימה לנושא פליטות והגירה בשלושת הארצות.  פרופ׳ אורית נוטמן שורץ הרצתה על תוצאות שלושה מחקרים בהקשר של פליטים ומהגרים זרים בישראל – מבוגרים, ילדים ובני נוער וזיקת מקצוע העבודה הסוציאלית בישראל בהקשר לאוכלוסיות אילו.

היום השני של הסדנה כלל עבודה משותפת בקבוצה קטנה וגדולה של הסטודנטים והפליטים.  המפגשים חשפו את הצורך של הפליטים להיות מעורבים ולהשפיע על המענים המוצעים להם, כמו גן על הצורך  שלהם להישמע, להכיר מקרוב אותם כבני אדם ואת שעברו בטרם הגעתם לאוסטריה. נושאים בסיסיים כמו שפה,  מזון וקשר בינאישי היו מוקד השיח.

היום השלישי הוקדש ללמידה מעמיקה, השותפים האוסטרים חשפו אותנו לסל רווחה עתיר משאבים שהמדינה מספקת ומהווים דוגמא למדינה המבקשת לקלוט פליטים גם בשל הפחד מפני פלישה רוסית צפויה וגם לאור הדמיון בין הנקלטים לקולטים.  עוד עלה בסדנה כי הצעירים מבקשים להיקלט במדינה המארחת, ואילו המבוגרים המבקשים לחזור מתאפיינים בתגובות לחץ רבות יותר וכן מגלים אחריות מיידית לפרנסה לחינוך ולעתיד ילדיהם. היום האחרון הוקדש להמשגה והמלצות להמשך יצירת ידע ומענים של מקצוע עבודה סוציאלית בהקשר זה.  הנתונים כולם יעובדו ויוגשו לארגון הבינלאומי כהמלצות לכיווני הוראה הכשרה ופעולה.

מידע נוסף שיכול לעניין אותך

קק"ל משיקה תוכנית מלגות חרום עבור סטודנטים מיישובי העוטף קרן קימת לישראל תעניק מלגות בסך של יותר מ-6,000,000 שקלים עבור כ 1,600 סטודנטים מיישובי העוטף הלומדים במוסדות האקדמיים בנגב.
רוב כספי התקומה יועברו למימון שכר לימוד לסטודנטים כחלק ממהלך לשיקום הנגב המערבי, החל משנת הלימודים הקרובה תוענק מלגה לשכר לימוד מלא לסטודנטים בשנה הראשונה. בנוסף, לראשונה בעוטף עזה יוקמו שתי פקולטות חדשות למקצועות הרפואה ולטכנולוגיות מתקדמות. נשיא המכללה, פרופ׳ ניר קידר: ״תקציב מנהלת תקומה מאפשר לנו למלא תפקיד מרכזי בשיקום ופיתוח הנגב המערבי. גאים להיות מוסד אקדמי המעניק השכלה אקדמית מצוינת, ובמקביל לעודד את כל הסטודנטים שלנו להיות מעורבים בקהילות שמסביבנו". בחודש שעבר אישרה הממשלה את תקציב מנהלת תקומה לשיקום אזור עוטף עזה.