קורס מנחי קבוצות מתקיים תחת פיקוח אקדמי של המחלקה ללימודים רב תחומיים במכללה האקדמית ספיר. מוכר ל-4 נק"ז לצורך צבירה אקדמית במחלקה.
מוכר לגמול השתלמות לעובדי הוראה (מותנה בהגשת גמול אישי).
הקורס להכשרת מנחי קבוצות מכשיר את בוגריו להנחות קבוצות שונות ומגוונות.
במהלך הקורס ילמדו המשתתפים בדרכים שונות: למידה קוגניטיבית "רגילה", למידה על בסיס החויה של השתתפות בקבוצה והתבוננות (רפלקציה) עליה, למידה על בסיס ההתנסות של הנחית העמיתים.
החויה של השתתפות בקבוצה היא הבסיס לרוב הלמידה בשנה הראשונה, והחויה של התנסות כמנחים היא הבסיס לעיקר הלמידה בשנה השניה.
תוכנית הכשרת מנחים נחשבת לאחת ממספר קטן של התוכניות המשמעותיות בישראל, המשתתפים מקבלים את מה שכל תוכנית משמעותית מלמדת: מיומנויות, תיאוריה של קבוצות, התנסות אישית כמשתתף והתנסות בהנחיה.

מקום הלימודים

המכללה האקדמית ספיר

מתכונת הלימודים

תוכנית דו שנתית

450 שעות אקדמיות, 60 מפגשים + 30 שעות סטאז'
יום לימוד בשבוע– יום ב'
שעות לימוד 09:00 - 15:00
מועד פתיחה 10/12/2020 (קישור לתהליך הרשמה)
מועד סיום שנה א' 08/07/2021
פגרת קיץ - יולי-ספטמבר 2020
פתיחת שנה ב'
סיום שנה ב' - 

זכאות לתעודה

לעומדים בדרישות הפדגוגיות, במטלות, בפרקטיקום ובתקנון הלימודים, תוענק מטעם המרכז ללימודי חוץ, המכללה האקדמית ספיר תעודת מנחי קבוצות.

הכרה בנק"ז לצורך צבירה אקדמית

 • התוכנית מוכרת ל-4 נק"ז לצורך צבירה אקדמית.
 • תוקף ההכרה הינו ל-6 שנים מיום סיום תוכנית ההכשרה.
 • מימוש ההכרה הינו ברישום למחלקה לתואר ראשון בלימודים רב תחומיים ועם הצגת אישור / תעודה המעידים על סיום לימודים ועמידה בדרישות הפדגוגיות המלאות.
 • תנאי הקבלה ללימודי התואר הינם על פי החלטת המחלקה בלבד ועמידה בתנאי הקבלה המחלקתיים.
 • מימוש נק"ז לצורכי חישוב תשלום שכר לימוד אקדמי ייעשה עם סגירת התואר.
 • הרישום ללימודי תואר יתבצע באמצעות מרכז המידע.

מדוע כדאי ללמוד בקורס ייחודי זה?

 • אם מעניין אותך להיות בציר מרכזי להנעה, שינוי וצמיחה
 • אם מעניין אותך שילוב בין חשיבה מערכתית וחשיבה תהליכית
 • אם חשוב לך ההיבט הערכי, הרואה בשילוב בין הפן האנושי והסביבתי, אבן בוחן לכל עשייה
 • אם יש לך נכונות להיות חלק מקהילה מקצועית דרומית, המחוברת היטב לאתגרי הנגב והדרום ולקהילת מנחים, שתוביל את האזור קדימה
 • מכללת ספיר תכשיר אותך בהצלחה רבה, על בסיס ניסיון מצטבר של למעלה מעשור בהכשרת מנחי קבוצות מקצועיים, אשר הצליחו להשתלב בהנחיה במגוון מסגרות
אנשי קשר

גב' שרון לשם זינגר, ייעוץ וניהול אקדמי

מרכז מידע, ייעוץ והרשמה
077-9802802 שלוחה 3
infost@sapir.ac.il

מזכירות כללית
077-9802353

רכזת הקורס
הגב' רומינה יצקייר - הוכברג
rominay@sapir.ac.il

פקס
077-9802343