על הפרטה וביזור של רישום זוגיות בין ידועים-בציבור

המאמר מתאר את התפתחותם של מרשמי זוגיות אלטרנטיביים בארגוני חברה אזרחית וברשויות מקומיות וממשיג תופעה זו כמייצגת שני תהליכים של הפרטה וביזור של סמכויות הרישום הזוגי. בדרך זו, מצביע המאמר על צורך מתהווה במיסוד זוגיות במישורים אלטרנטיביים וחושף ניסיון משמעותי של הגופים הרושמים לערער מן היסוד על זהותה של המדינה כגורם הבלעדי האחראי על מיסוד זוגיות ועל אסדרתה. לבסוף, דן המאמר בתפקידו המגיב של הרגולטור המדינתי לתופעה הצומחת מלמטה ובשאלת ההתערבות המדינתית הראויה במערך הרישום האלטרנטיבי.

עו"ד הילה גפן שפיץ

עו"ד הילה גפן שפיץ, סטודנטית  לתואר שלישי בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן; מנהלת הקליניקה לסיוע משפטי בבית הספר למשפטים, המכללה האקדמית ספיר.

הסמינר פתוח לסגל אקדמי בלבד. לקבלת קישור יש לכתוב ל: law@sapir.ac.il

הוספה ליומן 2024-06-04 14:15:00 2024-06-04 15:45:00 זוג או פרט? סמינר בית הספר למשפטים | עו"ד הילה גפן שפיץ זום המכללה האקדמית ספיר info@sapir.ac.il Asia/Jerusalem public