Eco-תון - האקתון תעשייה מקיימת של מרחב הנגב המערבי יוצא לדרך

איגוד התעשייה הקיבוצית בשיתוף המכללה האקדמית ספיר, מרחב החדשנות Southup, מועצה אזורית שער הנגב ושותפים מובילים קוראים לקחת חלק פעיל בהאקתון אתגרי חדשנות התעשייה בעולמות הקיימות.

מרחב הנגב המערבי עשיר בתעשייה ובחקלאות מתקדמות, ביכולות אקדמיות ובהון אנושי מגוון. לצד זאת, הייחודיות של התנאים בו מזמנת התמודדות עם אתגרים רבים כגון מפגעים סביבתיים ואקולוגיים הנובעים מפיתוח תעשייתי מהיר, צרכי חקלאות משתנים, התמודדות עם השלכות של אקלים משתנה וכמובן ההתמודדות הייחודית של ישובי העוטף עם אתגרים בטחוניים, חקלאיים וסביבתיים.

מטרת ההאקתון הינה קידום תהליכים חדשניים באמצעות העלאת רעיונות יצירתיים לפתרון אתגרים וצרכים בתעשייה ובחקלאות האזורית והעולמית על ידי פלטפורמה ייחודית של אירוע המחבר בין אנשי תעשייה, מומחי תוכן ומנטורים מקצועיים, סטודנטים ותושבי האזור.

להרשמה

הוספה ליומן 2021-03-18 17:00:00 2021-03-19 13:00:00 ECOתון חדשנות ויזמות בספיר המכללה האקדמית ספיר info@sapir.ac.il Asia/Jerusalem public