אפשרות לשילוב לימודים אקדמאים בבית הספר לאמנויות הקול והמסך

הנדסאי לאקדמיה לתואר ראשון של המכללה האקדמית ספיר - תכנית לימודים ייחודית

הנחיות ונהלים לתלמידי מסלול הנדסאים המעוניינים ללמוד לתואר ראשון באומנויות הקול והמסך (קולנוע וטלוויזיה)

המרכז הטכנולוגי להנדסאים בשיתוף עם המכללה האקדמית ספיר מאפשרים לתלמידי מגמת הנדסאי קול והנדסאי קולנוע וטלוויזיה לצבור נקודות זכות (נק"ז) אקדמיות לקראת תואר B.F.A. בבתי הספר לאמנויות הקול והמסך, במקביל ללימודי ההנדסאות.

לעמוד בית הספר לאמנויות הקול והמסך

במסלול הנדסאי לקראת תואר ראשון, יוכל התלמיד לצבור במקביל ללימודי ההנדסאות, קרוב למחצית מהתואר האקדמי (רובו ללא תשלום) באופן הבא:

קרדיט אקדמי על סמך לימודים בתכנית
סטודנט אשר עמד בכל דרישות התכנית במהלך לימודיו במרכז הטכנולוגי להנדסאים יקבל פטור מנקודות אקדמיות על פי הפירוט שלהלן:
60 נק"ז – סדנאות (מתוכן 30 נק"ז כפטור חיצוני ו-30 נק"ז כסדנאות אקדמיות כולל ציון ומשקל)
24 נק"ז – קורסים אקדמיים שנלמדו במהלך לימודי הנדסאי (כולל ציון)
סה"כ 84 נק"ז * - מתוכן 54 נק"ז כולל ציון, 30 נק"ז כפטור חיצוני
* להשלמת התואר הראשון נדרשות עוד 76 נק"ז

חובות  הסטודנט בתוכנית במהלך לימודיו במרכז הטכנולוגי להנדסאים:
ללמוד בתכנית החל משנת הלימודים הראשונה.
לצבור 24 נק"ז בקורסים אקדמיים (ציון עובר לפחות בכל הקורסים).
לצבור 80 שעות לימוד בסדנאות מקצועיות בכפוף לתכנית האקדמית שנדרשת במסלול לימודיו (ציון עובר לפחות בכל הסדנאות).

תנאי קבלה לתוכנית השילוב
תעודת בגרות מלאה בציון 80 ומעלה.
4 יח"ל באנגלית בציון 70 ומעלה.
* במקרים חריגים תישקל קבלה על תנאי.

תנאי קבלה לאקדמיה
ציון סיווג באנגלית (מבחן אמי"ר או פסיכומטרי)
אישור סיום חובות לתואר הנדסאי
ציון ממוצע 80 לפחות בכל הקורסים האקדמיים שנלמדו (24 נקודות זכות) +ממוצע 80 לפחות.
ציון ממוצע 80 לפחות בכל הסדנאות מקצועיות אשר נלמדו בכפוף לתכנית האקדמית שנדרשת במסלול לימודיו + ממוצע 80.

הקלות בשכר לימוד באקדמיה
סטודנט בתכנית יהיה פטור מתשלום עבור 60 נק"ז סדנאות.
בעת לימודיו בבית ספר להנדסאים לא ישלם הסטודנט עבור 24 נק"ז האקדמיות.

בבואו ללמוד במכללה האקדמית ספיר ישלם הסטודנט בדיעבד עבור 18 נק"ז מתוך הנק"ז הנ"ל.

לשאלות נוספות ובירורים, ניתן לפנות למזכירת המגמה: גב' עדינה עוזרי | 077-9802306 | adinao@sapir.ac.il

מסגרת הקורסים האקדמיים לתלמידי מסלול הנדסאים המשלימים חובות התואר הראשון תוך כדי לימודיהם במגמת הנדסאי קולנוע וטלוויזיה והנדסאי קול:

קורסים אקדמיים:
שנה א' - 14 נק"ז
סמסטר ראשון
מבוא לתולדות הקולנוע - 4 נק"ז
תיאוריות קולנועיות 1 - נק"ז
תיאוריות קולנועיות 2 - 2 נק"ז

סמסטר שני
מבוא לתולדות הקולנוע - 4 נק"ז
כתיבה אקדמית 1 - 2 נק"ז

שנה ב' - 8 נק"ז
סמסטר ראשון
תיאוריות קולנועיות 3 - 2 נק"ז
כתיבה אקדמית 2 - 2 נק"ז

סמסטר שני
מבע קולנועי - 4 נק"ז

שנה ג' - 6 נק"ז
סמסטר ראשון בלבד
מבוא לתקשורת חזותית - 2 נק"ז

סדנאות מעשיות:
שנה א' - 16 נק"ז
סמסטר ראשון
תאוריות של המוסיקה
מחשבים בסאונד
אולפן הקלטות
סמסטר שני
פיתוח שמיעה
מחשבים בסאונד
אולפן הקלטות
הקלטת שטח

שנה ב' - 14 נק"ז
סמסטר ראשון
עריכה מוסיקלית
עריכת פוסט
פיתוח שמיעה
מוסיקה אלקטרונית
סמסטר שני
עריכה מוסיקלית
עריכת פוסט
מוסיקה אלקטרונית

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
8 + 3 =