אפיק מעבר לאוניברסיטת בר-אילן

  • שם הפקולטה: הפקולטה למדעי החיים אוניברסיטת בר אילן
  • מסלול הלימודים: מדעי החיים מורחב
  • תנאי מעבר: ממוצע כללי מהמכללה האקדמית ספיר, 76
  • היות וציון עובר בבר אילן הוא 60, לא יינתן פטור לקורס שהציון בו הוא מתחת ל-60, גם אם הציון נחשב כציון עובר במכללת ספיר. 
  • בקורסים שהסטודנט יקבל פטור בבר אילן, בגיליון ציונים יירשם פטור, ולא ציון מספרי. המשמעות היא שקורסים אלה לא יכללו בממוצע לתואר.
CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
4 + 14 =