• ד"ר יואש חסידים
  ד"ר יואש חסידים
  ראש מחלקה
 • ד"ר עמית בן-בסט
  ד"ר עמית בן-בסט
  מרצה
 • מקסים ברשדסקי
  ד"ר מקסים ברשדסקי
  מרצה מן החוץ
 • ד"ר יובל גנות
  ד"ר יובל גנות
  מרצה בכיר
 • מארק דולגר
  ד"ר מארק דולגר
  מרצה מן החוץ
 • ד"ר עמי האופטמן
  מרצה
 • עוזי זכריה
  עוזי זכריה
  מרצה מן החוץ
 • טטיאנה זלצמן
  ד"ר טטיאנה זלצמן
  מרצה בכירה
 • גב' נעמי חרמוני
  נעמי חרמוני
  מרצה מן החוץ
 • יוליאן טננהאוזר
  יוליאן טננהאוזר
  מרצה מן החוץ
 • עמנואל ילין
  עמנואל ילין
  מרצה מן החוץ
 • ד"ר דבורה כהן
  דבורה כהן
  מרצה מן החוץ
 • אירינה לרמן
  ד"ר אירינה לרמן
  מרצה מן החוץ
 • ליאורה מילר
  ליאורה מילר
  מרצה מן החוץ
 • מר לירן מימוני
  לירן מימוני
  מרצה מן החוץ
 • עמיחי מנוחין
  ד"ר עמיחי מנוחין
  מרצה בכיר
 • ציון סיקסיק
  מרצה מן החוץ
 • ליאוניד סירוטה
  ליאוניד סירוטה
  מרצה מן החוץ
 • יאן ספוקלר
  ד"ר יאן ספוקלר
  מרצה מן החוץ
 • אוריאל פרידמן
  אוריאל פרידמן
  מרצה מן החוץ
 • גיא תורג'מן
  גיא תורג'מן
  מרצה מן החוץ