ד"ר יואש חסידים
ד"ר יואש חסידים
ראש מחלקה
Shadow Man
ד"ר עמית בן-בסט
מרצה
מקסים ברשדסקי
ד"ר מקסים ברשדסקי
מרצה מן החוץ
ד"ר יובל גנות
ד"ר יובל גנות
מרצה בכיר
מארק דולגר
ד"ר מארק דולגר
מרצה מן החוץ
ד"ר עמי האופטמן
מרצה
עוזי זכריה
עוזי זכריה
מרצה מן החוץ
טטיאנה זלצמן
ד"ר טטיאנה זלצמן
מרצה בכירה
גב' נעמי חרמוני
נעמי חרמוני
מרצה מן החוץ
יוליאן טננהאוזר
יוליאן טננהאוזר
מרצה מן החוץ
עמנואל ילין
עמנואל ילין
מרצה מן החוץ
ד"ר דבורה כהן
דבורה כהן
מרצה מן החוץ
אירינה לרמן
ד"ר אירינה לרמן
מרצה מן החוץ
ליאורה מילר
ליאורה מילר
מרצה מן החוץ
מר לירן מימוני
לירן מימוני
מרצה מן החוץ
ד"ר עמיחי מנוחין
ד"ר עמיחי מנוחין
מרצה בכיר
Shadow Man
ציון סיקסיק
מרצה מן החוץ
ליאוניד סירוטה
ליאוניד סירוטה
מרצה מן החוץ
יאן ספוקלר
ד"ר יאן ספוקלר
מרצה מן החוץ
אוריאל פרידמן
אוריאל פרידמן
מרצה מן החוץ
גיא תורג'מן
גיא תורג'מן
מרצה מן החוץ