לימודי כלכלה וניהול - תנאי קבלה תש"ף

** תנאי הקבלה תקפים למועד הפרסום, המכללה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי הקבלה מעת לעת על פי שיקול דעתה. מומלץ להתעדכן בפרסומים אודות תנאי הקבלה  בסמוך למועד ההרשמה. 

תנאי הסף לקבלה למחלקה:

 • בגרות מלאה בציון ממוצע 90 ומעלה  
 • 4 יחידות לימוד אנגלית בבגרות בציון 56 ומעלה

מועמדים שנתוני הקבלה שלהם אינם עומדים בדרישות המפורטות לעיל או שברשותם תעודות על לימודים קודמים, יוכלו להגיש בקשה מנומקת בכתב לקבלה חריגה. מבין הפונים יזומנו המתאימים לראיון קבלה.
מספר המתקבלים החריגים לא יעלה על 10% מכלל המתקבלים בכל שנה על פי הנחיות מלג.

קבלה מן המניין למחלקה

מועמדים אשר עומדים בתנאי הסף ובאחד מהתנאים הבאים יתקבלו מן המניין: 

 • פסיכומטרי - בציון 560 ומעלה ו-4 יח"ל במתמטיקה בציון 65
 • החלק הכמותי בפסיכומטרי - בציון 125 ומעלה ו-4 יח"ל במתמטיקה בציון 65
 • 5 יחידות לימוד מתמטיקה בבגרות - בציון 60* ומעלה (בכפוף להחלטת יו"ר ועדת קבלה מחלקתית)
 • 4 יחידות לימוד מתמטיקה בבגרות - בציון 75* ומעלה (בכפוף להחלטת יו"ר ועדת קבלה מחלקתית)
  * ציוני המתמטיקה הם ללא הבונוס

קבלה המותנית בקורס הכנה:

מועמד אשר עומד בתנאי הסף אולם לא עומד באף אחד מהתנאים 4-1: הקבלה מותנית בקורס "מתמטיקה לכלכלנים" אותו יש לעבור בציון 70 ומעלה. מועמדים אשר יעברו קורס זה בציון הנדרש יתקבלו למחלקה במעמד "מן המניין". הקורס מועבר בתקופה מרוכזת של 4 שבועות במהלך חודשי הקיץ  בהיקף כולל של 40 שעות. הקורס הוא קורס פנימי של המחלקה לכלכלה יישומית והוא מותאם לצרכים של המחלקה. לחילופין, ניתן יהיה להתקבל על תנאי וללמוד את הקורס בסמסטר א'.

ועדת קבלה :

מועמדים ממוסדות גבוהים אחרים המבקשים להתקבל למחלקה יידונו בוועדת הקבלה המחלקתית, כך שקבלתם לא תיעשה באופן אוטומטי.

מכינות:

בוגרי מכינת רוח וחברה ממכללת ספיר

 • ממוצע ציון מכינה 90
 • ציון 75 ומעלה בקורס המתמטיקה הנלמד במכינה.
 • קורס מבוא למתמטיקה לכלכלנים" בציון 70 ומעלה כמפורט לעיל.

בוגרי מכינת רוח וחברה במסלול מוגבר במתמטיקה ממכללת ספיר

 • ממוצע ציון מכינה 90
 • ציון 70 ומעלה בקורס המתמטיקה הנלמד במכינה.

 
בוגרי מכינת 30+

 • ממוצע ציון המכינה 90
 • ציון 75 ומעלה בקורס המתמטיקה הנלמד במכינה.
 • קורס  מבוא למתמטיקה לכלכלנים" בציון 70 ומעלה כמפורט לעיל.

תרשים לקבלה מן המניין או לקורס הכנה למועמדים שאינם מתקבלים מן המניין

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
11 + 5 =