לימודי כלכלה וניהול - תנאי קבלה (תואר ראשון)

** תנאי הקבלה תקפים למועד הפרסום, המכללה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי הקבלה מעת לעת על פי שיקול דעתה. מומלץ להתעדכן בפרסומים אודות תנאי הקבלה  בסמוך למועד ההרשמה. 

תנאי הסף לקבלה למחלקה, מוכרחים להתקיים

 • בגרות מלאה בציון ממוצע 90 ומעלה  
 • 4 יחידות לימוד אנגלית בבגרות בציון 56 ומעלה  

קבלה מן המניין למחלקה 
מועמדים אשר עומדים באחד מהתנאים הבאים יתקבלו מן המניין: 

 • פסיכומטרי - בציון 560 ומעלה ו-4 יח"ל במתמטיקה בציון 65
 • החלק הכמותי בפסיכומטרי - בציון 125 ומעלה ו-4 יח"ל במתמטיקה בציון 65
 • 5 יחידות לימוד מתמטיקה בבגרות - בציון 60* ומעלה (בכפוף להחלטת יו"ר ועדת קבלה מחלקתית)
 • 4 יחידות לימוד מתמטיקה בבגרות - בציון 75* ומעלה (בכפוף להחלטת יו"ר ועדת קבלה מחלקתית)
  * ציוני המתמטיקה הם ללא הבונוס

בוגרי מכינות

בוגרי מכינת רוח וחברה ממכללת ספיר

 • ממוצע ציון מכינה 85
 • ציון 75 ומעלה בקורס המתמטיקה הנלמד במכינה
 • קורס מבוא למתמטיקה לכלכלנים" בציון 70 ומעלה כמפורט לעיל

בוגרי מכינת 30+

 • ממוצע ציון המכינה 85
 • ציון 75 ומעלה בקורס המתמטיקה הנלמד במכינה
 • קורס מבוא למתמטיקה לכלכלנים" בציון 70 ומעלה כמפורט לעיל

קבלה המותנית בקורס הכנה
במידה ואף אחד מהתנאים לעיל של קבלה מן המניין איננו מתקיים
הקבלה מותנית בקורס "מתמטיקה לכלכלנים" אותו יש לעבור בציון 70 ומעלה. מועמדים אשר יעברו קורס זה בציון הנדרש יתקבלו למחלקה במעמד 'מן המניין'. הקורס יועבר בתקופה מרוכזת של 4 שבועות במהלך חודשי הקיץ ויכלול 10 שעות שבועיות. הקורס הוא קורס פנימי של המחלקה ויועבר על ידה בלבד (ייתכן ותהיינה אפשרות לקיים את הקורס גם במהלך סמסטר א')

ועדת קבלה
מועמדים אשר לא עומדים בתנאי הקבלה למחלקה יכולים להגיש בקשה לוועדת הקבלה המחלקתית.
תנאי הסף להגשת בקשות לוועדת הקבלה המחלקתית:

 • בגרות מלאה בציון ממוצע 80 ומעלה
 • 4 יחידות לימוד אנגלית בבגרות בציון 56 ומעלה
   
 • מועמדים אשר עומדים בתנאי סף אלו יוכלו להגיש בקשות קבלה לוועדת הקבלה. הוועדה תזמן לפי שיקול דעתה מועמדים מתאימים למבחן פנימי של המחלקה לכלכלה.
 • מועמדים אשר התקבלו למחלקה באמצעות ועדת הקבלה, יידרשו גם לעמוד בתנאי המתמטיקה הרגילים של המחלקה (4 יח"ל בציון 75 ומעלה או 5 יח"ל בציון 60 או מעבר בציון של 70 ומעלה בקורס "מתמטיקה לכלכלנים" שמוצע על ידי המחלקה)
 • תלמיד שלא נבחן בבחינה הפסיכומטרית נדרש להציג עד תחילת הלימודים ציון בבחינת אמי"ר לסיווג רמתו באנגלית
CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
11 + 0 =