• מועמד המתעניין בלימודים לקראת תואר הנדסאי ואינו עומד בתנאי הקבלה (אם באופן חלקי או מלא), מוזמן להשתלב במכינה הטכנולוגית ולהשלים את תנאי הקבלה החסרים.
  • למכינה הטכנולוגית יתקבלו מועמדים בעלי 11 שנות לימוד לפחות.
  • תעודת הגמר של לימודי המכינה הטכנולוגית מקנה לסטודנט את הזכות להתקבל ללימודי הנדסאים.

מסלולי הלימוד במכינה הטכנולוגית

מי שאין ברשותו ציון עובר (55 ומעלה) בבחינת הבגרות בכלל המקצועות הבאים:

  • מתמטיקה- ברמה של 3יחידות לפחות.
  • אנגלית- ברמה של 3יחידות לפחות.
  • מקצועות העברית (אחד מהבאים- חיבור, ספרות, לשון או הבעה) ברמה של 3 יחידות לפחות.

יידרש ללמוד במכינה הטכנולוגית בכלל המקצועות הבאים: מתמטיקה, עברית, אנגלית ומיומנויות למידה.

  • מי שיש לו ציון עובר בבחינת בגרות באחד מהמקצועות המצוינים לעיל,יידרש ללמוד את שני המקצועות החסרים לו לתנאי הקבלה, מתוך שלושת המקצועות לעיל (מתמטיקה, אנגלית, עברית) וכן את המקצוע מיומנויות למידה.
  • מי שיש לו ציון עובר בבחינת בגרות בשניים מתוך שלושת המקצועות המצוינים לעיל (מתמטיקה, אנגלית, עברית), יידרש ללמוד רק את המקצוע החסר לו לתנאי הקבלה.
  • סטודנט* שהתקבל ללימודים בשנה א' במסלול הכשרת הנדסאים בסטטוס "על תנאי" וחסר לו ציון עובר בבחינת בגרות במקצוע אחד בלבד מתוך שלושת המקצועות לעיל (מתמטיקה, אנגלית, עברית), יוכל ללמוד במכינה הטכנולוגית במקביל ללימודיו במגמה ולהשלים את המקצוע החסר לו מתוך שלושת המקצועות. זאת בהנחה שמערכת הלימודים במכינה הטכנולוגית אינה מתנגשת עם מערכת הלימודים במגמה בה הוא לומד.

♦ הסטודנט יוגש לבחינת הגמר במקצוע אותו למד במכינה טכנולוגית, במועד הבחינות בו יבחנו כל הסטודנטים שלמדו באותה שנה במכינה טכנולוגית במכללה. בנוסף, סטודנט שלא יקבל ציון עובר בבחינת הגמר במקצוע אותו למד במכינה הטכנולוגית, לא יוכל להמשיך לשנה ב'.

*פתיחת המכינה מותנית באישור מה״ט ובכפוף למספר נרשמים

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
1 + 3 =