תנאי קבלה למחלקה להנדסה שנה א'

תנאי הקבלה תקפים החל מתאריך 15.3.20 ועד לתאריך 30.4.20

דרישות חובה:

  • בגרות מלאה
  • 4 יח' אנגלית
  • רמת אנגלית: בסיסית. במידה ואין- מועמדים שאין להם סיווג אנגלית - נא לשלוח מייל למחלקה - engin@sapir.ac.il
  • ציון מבחן פסיכומטרי 500 ומעלה
  • מועמדים שאין להם פסיכומטרי / לא קיבלו ציון - נא לשלוח מייל למחלקה - engin@sapir.ac.il

** תנאי הקבלה תקפים למועד הפרסום, המכללה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי הקבלה מעת לעת על פי שיקול דעתה. מומלץ להתעדכן בפרסומים אודות תנאי הקבלה  בסמוך למועד ההרשמה. 

  • זכאות לתעודת בגרות מלאה
  • 4 יח"ל באנגלית
  • רמת אנגלית: בסיסית
  • ציון מבחן פסיכומטרי 550 ומעלה
  • כל מי שעשה בחינה פסיכומטרית בשפה שאיננה עברית, חייב בבחינת יע"ל בציון של לפחות 84

* מועמדים שנתוני הקבלה שלהם אינם עומדים בדרישות המפורטות לעיל או שברשותם תעודות על לימודים קודמים, יוכלו להגיש בקשה מנומקת בכתב לקבלה חריגה. מבין הפונים יזומנו המתאימים לראיון קבלה.
מספר המתקבלים החריגים לא יעלה על 10% מכלל המתקבלים בכל שנה על פי הנחיות מלג.

מבוא למתמטיקה
תלמיד שהתקבל למחלקה חייב ללמוד ולעבור בציון 70 לפחות את הקורס מבוא למתמטיקה. הקורס הינו קדם חובה ללימודי המתמטיקה במחלקה. הקורס יתקיים בקיץ שלפני תחילת השנה ויתחיל בסביבות החודשים יוני-יולי.

זכאים לפטור מהקורס מבוא למתמטיקה:
א.    מועמדים בעלי ציון 70 ומעלה בבחינת הבגרות ב-5 יח"ל במתמטיקה .
ב.    תלמידים שסיימו בציון 70 לפחות קורס מתמטיקה ברמה של 5 יח”ל במסגרת מכינה קדם אקדמית מוכרת.
ג.    תלמידים שעברו בהצלחה קורס מתמטיקה ברמה אקדמית (לא מבוא או מכינה) יוכל להיות זכאי לפטור בכפוף לבדיקת הסילבוס על ידי המחלקה.

* ניתן ללמוד קורסי קדם במהלך הקיץ במטרה להשלים רקע במקצועות פיזיקה ותכנות, פתיחת הקורסים מותנה במספר הנרשמים.

 

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
2 + 6 =