מבנה תכנית הלימודים במחלקה להנדסה שנה א'

תכנית מעבר ללימודי הנדסה בפקולטה למדעי ההנדסה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

חובה להגיע לאוניברסיטה / טכניון ברמת אנגלית מתקדמים 1 לפחות

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
1 + 0 =