ההרשמה לבחינות חיצוניות למועד א' - אביב 2019 - הסתיימה. בקרוב תחל הרשמה למועד ב' - אביב 2019. נא לעקוב אחר הפרסום באתר.

הרישום באתר זה מיועד לתלמידים אשר יש להם ציון מגן לא נבחנו במועד א' של אביב 2019 ומעוניינים להיבחן שוב!

החלה ההרשמה לבחינות חיצוניות למועד ב' אביב 2019 – ההרשמה לכל בחינה תמשך עד 3 שבועות לפני מועד הבחינה בהתאמה.

על פי החלטת מה"ט החל מקיץ 2017 ואילך חל  שינוי במערך הבחינות חיצוניות של מה"ט והן תתקיימנה בשני מחזורים (אביב וקיץ), אך בשונה משנים קודמות בכל מחזור יתקיימו שני מועדים (א'+ב').

נוהל הרשמה לבחינות חיצוניות- מועד ב' – לתלמידים משלימים.

 1. הרשמה למועד ב'
  סטודנט אשר יש לו ציון מגן, ניגש לבחינה החיצונית בעבר  ומעוניין לגשת שוב במועד ב' (לצורך קבלת ציון עובר או לשיפור ציון הבחינה), יהיה עליו להירשם בקישור המצ"ב עד 3 שבועות ( 21 ימים) לפני תאריך הבחינה בה מעוניין להיבחן.
  לאחר 3 שבועות ממועד הבחינה תיסגר ההרשמה ולא ניתן יהיה לבצע רישום.
  סטודנט אשר מעוניין להירשם לבחינה, יהיה עליו לשלם בקופה במדור שכ"ל, את אגרת הבחינה בסך 200 ₪ ולהירשם לבחינה בלינק מטה.
 2. ביטול הרשמה למועד ב'
  כל סטודנט המעוניין לבטל את הרישום למועד ב' יוכל לפנות במייל לרכזת המרכז עד לא יאוחר מ- 10  (עשרה) ימי עבודה (לא כולל שישי, שבת וחגים) לפני מועד הבחינה במייל natalin@sapir.ac.il ולוודא את קבלת המייל בטלפון 077-9802302 בשעות המענה הטלפוני בימים א'- ה' בין השעות 9:00-10:00 ו- 14:00-15:30.
  סטודנט שלא יודיע על ביטול ההרשמה לבחינה לפי הנוהל הרשום מעלה, ובמידה ומה"ט יודיע כי על המכללה לגבות אגרת בחינה, יחוייב כרטיס שכר הלימוד של הסטודנט עפ"י מספר הבחינות אליהן נרשם ולא הודיע על ביטול.  

כמו כן, סטודנט שביטל את הרשמתו לבחינה במועד ב' לא יורשה בשום אופן להגיע ביום הבחינה ולהיבחן.

לפני מילוי הטופס יש לשלם את אגרת הבחינה ע"ס 200 ש"ח לבחינה ולהצטייד במספר אסמכתה של התשלום.

טופס ללא מספר אסמכתה של התשלום לא יטופל!

ניתן לשלם בכרטיס אשראי בטלפון:
שעות מענה טלפוני לתשלום בטלפון בכרטיס אשראי:
077-9802502/532/2870
בימים א'- ה' בין השעות 9:00 - 11:00

בקופה שעות קבלת קהל בקופה:
בימים א'- ה' בין 9:00 - 16:00 יום ו' בין 9:00 - 12:00 .
מייל מדור שכר לימוד- sl@sapir.ac.il  במידה ואין מענה בטלפונים ניתן להשאיר הודעה במייל זה ולבקש שישובו אליכם.

רצ"ב טופס רישום לבחינות חיצונית מועד ב' אביב 2019

לינק להרשמה

בהצלחה בבחינות!

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
5 + 12 =