קורסי קדם בסמסטר קיץ שלפני הלימודים

קיץ תשע"ט

מבוא למתמטיקה ייפתח בתאריך  01/07/2019
עלותו – 1150 ₪
הכנה למבוא לפיסיקה ייפתח בתאריך 09/7/2019
עלותו – 630 ש"ח
פרטים נוספים על הקורסים נמצאים בקישורים המצורפים להלן.

נושאים ודוגמאות תרגילים שעליכם לדעת לפתור לפני תחילת הלימודים

קורס מבוא למתמטיקה לחייבים - קיץ תשע"ט

קורס מבוא למתמטיקה - רענון - קיץ תשע"ט

סילבוס קורס מבוא למתמטיקה - קיץ תשע"ט

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
1 + 1 =