קורסי קדם בסמסטר קיץ תש"ף שלפני הלימודים

מבוא למתמטיקה ייפתח בתאריך  01/07/2020

הכנה למבוא לפיסיקה ייפתח בתאריך 07/07/2020

פרטים נוספים על הקורסים נמצאים בקישורים המצורפים להלן.

נושאים ודוגמאות תרגילים שעליכם לדעת לפתור לפני תחילת הלימודים

קורס מבוא למתמטיקה לחייבים - תש"ף

קורס מבוא למתמטיקה - רענון - תש"ף

סילבוס קורס מבוא למתמטיקה - תש"ף

מכינת קיץ בשפת תכנות Python

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
9 + 8 =