פסטיבל קולנוע דרום יציג לראשונה תוכנית סרטי ביכורים, השואפת להציג את הקולות הבולטים בקולנוע הישראלי והבינלאומי העכשווי. אקטיביזם חברתי ופוליטי מחד והדימוי הקולנועי מאידך הם אלה שהובילו את הבחירה באסופת הסרטים שתוקרן בפסטיבל. החיפוש אחר הלימה בין תוכן וצורה, והיבטים ניסיוניים של שילוב טכניקות של קולנוע נרטיבי, ניסיוני ותיעודי מהווים נדבך מרכזי בחלק נכבד מן הסרטים, ומעניקים חוויית צפייה מעמיקה היוצאת מגבולות הפריים. התייחסות לניסיוניות זו ניתן לראות במיוחד ב"הענן בחדרה", הנבנה מפרגמנטים מופשטים ופיוטיים תוך חקירת הפוטנציאל הוויזואלי של המדיום הקולנועי בווירטואוזיות מלאת תעוזה; ב"אפריקה", המשלב בין חומרים תיעודיים ובדיוניים וב"קודה לקפיטן", העושים שימוש בשפה ויזואלית מינימליסטית כאשר לרווח שנוצר חודרת משמעות אקזיסטנציאליסטית רוחנית. הסיפור המשפחתי אף הוא משמעותי, והחיפוש אחר ובעקבות האם, האב, הבן ואחר העצמי מופיע ברוב הסרטים הנבחרים ובולט במיוחד ב"לבן קיצי", ב"תכונות מזהות" וב"ריימונד אל בידאוויה", כאשר השניים האחרונים מפנים זרקור להיבט משמעותי נוסף - אקטיביזם חברתי ופוליטי. "תכונות מזהות" הוא טקסט קולנועי פוליטי עוצמתי, הנע בין ליריות לאימה, ומעניק נקודת מבט נסתרת מן העין; סיפורה של ריימונד אבקסיס, גיבורת "ריימונד אל בידאוויה", טומן בחובו את המורכבות והקונפליקטים בחייהן של נשים רבות שנולדו אל תוך המאה העשרים רבת התהפוכות והשינויים, בהם המגדריים, ודמותה מהדהדת את ומשוחחת עם במאיות הקולנוע העלילתי הישראלי המופיעות ב"על כיסא הבמאי יושבת אישה", מסה קולנועית פמיניסטית, המצטברת לשיח מרתק המניע לפעולה. מבחר הסרטים מציג מנעד רחב של עשייה קולנועית מז'אנרים שונים מאת יוצרות ויוצרים מבטיחים, המוציאים לאקרנים את יצירתם הקולנועית הארוכה הראשונה.