מרכז רותם

מרכז רותם הינו מרכז ייחודי מסוגו הפועל כעשור במכללה האקדמית ספיר לקידומן של נערות וצעירות אשר התמודדו בחייהן עם מצבי מצוקה וסיכון. מטרת המרכז הינה לפתוח את דלתות המכללה לנערות וצעירות אשר בעברן נשרו ממסגרות חברתיות רבות ולהרחיב למענן הזדמנויות לקידום אישי, לימודי ותעסוקתי. כל זאת, מתוך שאיפה למקם נשים צעירות אלה במרכז תשומת הלב:

  • לפתוח בפניהן תכניות משנות חיים המותאמות לצרכיהן הייחודיים.
  • לראות בניסיון חייהן כוח ומשאב להתקדמות.
  • לחשוף אותן לאפשרויות לימודים ותעסוקה המותאמות במיוחד עבורן.
  • לעודדן לאקטיביזם ומנהיגות בקהילותיהן בהתבסס על הידע והניסיון שצברו בתכניות.

חוברת תכניות של מרכז רותם - 2020-2019

מרכז רותם מורכב משתי יחידות

  1. יחידת הפרקטיקה במסגרתה פועלות תכניות המתמקדות בארבעה תחומי ליבה: ליווי במשברי חיים; קידום לימודים ותעסוקה, מיצוי זכויות וסיוע משפטי, ופיתוח קהילת צעירות בדרום. תחת יחידה זו פועלת תכנית המנטורינג, צעירות הופכות למנטוריות, תכנית התחנה הבאה לקידום לימודים ותעסוקה, תכנית חלון לאקדמיה ותכנית משתלבות.
    עד כה נהנו:  700, ו-150 סטודנטים.
  2. יחידת מחקר והכשרות במסגרתה מתבצעים מחקרים שמטרתם ביסוס הידע אודות חייהן של נערות וצעירות אשר התמודדו עם מצבי מצוקה וסיכון. כמו-כן, נבנות בה הכשרות לאנשי מקצוע הפועלים עם ולמען נערות וצעירות אלה. לצד הפצת הידע, מטרתם של המחקרים וההכשרות היא השפעה על מדיניות הנוגעת לחייהן של נערות וצעירות אשר התמודדו או מתמודדות עם מצבי מצוקה וסיכון.

***עד כה נהנו מהתכניות והשירותים כ-400 נערות וצעירות, כ-100 אנשי מקצוע בארגוני רווחה וחינוך וכ-100 סטודנטים לעבודה סוציאלית אשר השתלבו במרכז רותם במסגרת הכשרה מעשית בשדה. כמו-כן, כ-15% מהצעירות השתלבו במסגרות השכלה על-תיכוניות ואקדמיות – הישג פורץ דרך ביחס לנתוני הפתיחה שלהן.

 מרכז רותם בפייסבוק

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
9 + 5 =