פיתוח מקצועי לעובדי הוראה - השתלמויות

היחידה לפיתוח מקצועי לעובדי הוראה במכללה האקדמית ספיר מפעילה קורסים לגמול השתלמות לעובדי הוראה לכלל הדרגות המותאמים לרפורמת "אופק חדש" וכן ל"עוז לתמורה" ע"פ מתווה משרד החינוך.

המכללה האקדמית ספיר פיתחה קורסים ייחודים לעובדי הוראה בתחומי הליבה של המכללה: תקשורת וקולנוע, אמנות, תרבות ויצירה ותחומים רגשיים וחברתיים בסביבה החינוכית של התלמידים.
תחומים ייחודיים אלה מאפשרים לעובד ההוראה לרכוש כלים ומתודות ליצירת דיאלוג אחר ושונה עם התלמידים ולחוויית למידה משמעותית וייחודית עמם.

קורסי סמסטר ב' + קיץ