קלאודיה קליימן,
מרצה

 פסיכולוגית חינוכית, מדריכה, ראש צוות ואחראית על ההתמחות (שפ"ח ב"ש) ומדריכה (שפ"ח אשכול)

תיאור הקורס ומטרותיו

הקורס יעסוק בסוגיות מרכזיות בהדרכה בפסיכולוגיה בכלל ובפסיכולוגיה חינוכית בפרט כגון: גישות וסגנונות שונים בהדרכה, התנעת תהליך ההדרכה, יחסי מדריך מודרך, יחסי מדריך מודרך  בקונטקסט של הדרכה בשפ"ח, ניהול תהליכי ההתמחות של המודרך וניווטם, אחריות ומחויבות המדריך, הדרכה קבוצתית, הדרכה דיפרנציאלית, סוגיות ודילמות בתהליכי משוב.

תילמדנה מיומנויות המאפשרות למדריך לנוע מהוראת מיומנויות לשיח המתבונן על איפיוניו האישיותיים של המדריך עצמו ושל המודרך, וביטויים במפגש בכל רמות ההתערבות הטיפוליות הפרטניות והמערכתיות – הילד, הוריו, והמרחב החינוכי.

בכל נושא יועלו דילמות אתיות רלבנטיות.

היעד המרכזי של הקורס הינו להכשיר ולפתח מדריכים בשפ"חים, מתוך ראיית חשיבות תפקיד המדריך כמגדל, מפתח ומכשיר את הדור הבא של הפסיכולוגים החינוכיים. ההכשרה תתמקד בפיתוח המיומנויות השונות הנדרשות ממדריך, תוך גיבוש זהותו המתהווה כמדריך.

אופן הלמידה

במהלך הקורס יושם דגש על החיבור בין ההתנסות האישית בתהליכי הדרכה להמשגות תיאורטיות.
הלומדים יתבקשו לקרוא חומר תיאורטי ובשיעורים יודגם הקשרם למקרים, דוגמאות ודילמות שהמשתתפים יתבקשו להעלות. בכל שיעור תשולב למידה תיאורטית עם הפעלות סדנאיות (שיתוף בחוויות אישיות כמודרך וכמדריך; משחקי תפקידים). 

הקורס מיועד

לפסיכולוגים בשלב הסמכה להדרכה, או למדריכים בראשית דרכם, וכן לפסיכולוגים בשלב טרום הדרכה העוסקים בהדרכה של סטודנטים ופרקטיקנטים, ע"פ המלצת מנהל השפ"ח.
המשתתפים חייבים להדריך בפועל לפחות מודרך אחד כתנאי להשתתפות בקורס.

דרישות הקורס

  1. נוכחות מלאה
  2. קריאת פרקי ביבליוגרפיה לקראת השיעורים
  3. השתתפות בדיון ובהצגות מקרה
  4. עבודת גמר באורך של 3-6 עמודים אותה ניתן להגיש לכל המאוחר עד ארבעה שבועות מתום הקורס.

היקף הקורס

40 שעות אקדמיות.

מקום הקורס

שפ"ח באר שבע.

מועדי הקורס

10 מפגשים בימי חמישי , בין השעות 14:00-17:15.
3.11, 17.11, 1.12, 15.12, 29.12, 12.1, 26.1, 2.2, 16.2, 2.3

שכר לימוד

765 ₪

מבנה הקורס

מס' מפגש הנושא הנלמד התוכן מספר יחידות
1 היכרות היכרות ובדיקת ידע וניסיון בתחום 2
2 מהי הדרכה - מודלים תאורטיים

קשר מתהווה מדריך ומודרך – הקבלה לקשר הורי
המדריך כמורה דרך
המדריך כמטפל
הדרכה ואינטר-סובייקטיביות
מדריך כעד
מדריך בשלב התחלתי
הדרכה בשדה החינוכי

4
3 התנעת תהליך ההדרכה

חוזה הדרכה
תהליך קביעת המטרות תוך התאמת ההדרכה למקום ההתפתחותי של המודרך ולצרכיו בשלב בו הוא נמצא.

3
4 יחסי מדריך מודרך

הגלוי והנסתר בקשר ההדרכתי
תהליכי העברה והעברה-נגדית במרחב ההדרכה
יצירה והומור בשירות הקונפליקט
הבדלים תרבותיים, גילאיים ומגדריים בין מדריך- מודרך
מצבי קונפליקט – זיהוי והתמודדות:
-בין מודרך ללקוחות
-בין מודרך למדריך

6
5 יחסי מדריך מודרך  בקונטקסט של הדרכה בשפ"ח.

להיות מדריך בשפ"ח – ריבוי כובעים של המדריך (קולגה, רכז צוות וכו) מדריך/מנהל (הערכה ופיקוח אל מול הכלה, שמירה והצמחה...)
יחסים בין מדריך ומנהל שפ"ח
מדריך שהוא גם מנהל של המודרך
תיאום בין מדריכים שונים של אותו מודרך
סוגיות אתיות העולות ביחסי הדרכה.

6
6 אחריות ומחויבות המדריך

אחריות המדריך לעבודת המודרך, היבטים של אתיקה מקצועית.
עידכון  בהנחיות: מטה אגף פסיכולוגיה, הועדה המקצועית במשרד הבריאות, מדיניות השפ"ח  והנחיות הרשות.
ניהול תהליכי התמחות.
ריענון ידע מקצועי.

5
7 מאפיינים של סוגי הדרכה

הדרכה דיפרנציאלית לסוגי ההתערבויות המגוונות של הפסיכולוג החינוכי.
התערבויות שונות-הדרכה שונה?
-הדרכה על טיפול.
-הדרכה על מערכת.
-הדרכה על אבחון.

4
8 הדרכה קבוצתית

מה בין הדרכה קבוצתית להדרכה פרטנית.
תהליכים דינאמיים בקבוצה, זיהוי והתערבות.
דילמות אתיות בהדרכה קבוצתית.

3
9 משוב על ההדרכה

משוב של מדריך למודרך.
משוב כמאפשר או כחוסם.
משוב והשלכותיו על תוכנית ההתמחות.
קבלת משוב ממודרך.
מנהל שהוא מדריך – מורכבויות במתן משוב.

5
10 סיכום הקורס סיכום ומשוב על הקורס 2
סה"כ     40 שעות אקדמיות