CBT למתקדמים: טיפול בהפרעות חרדה תשפ"ג

עופר כהן,
מרצה

פסיכולוג חינוכי מומחה ומטפל קוגניטיבי-התנהגותי.

בעל רקע של עשור בשירותים הפסיכולוגיים - חינוכיים בחיפה ובטירת כרמל וכיום עובד בקליניקה פרטית.
מחבר הספר "ציידת המחשבות", ספר הרפתקאות טיפולי לילדים ובני נוער (thoughthunters.com)

* טופס הרשמה ואישור מנהל השפ"ח *

תיאור הקורס

העבודה עם ילדים במתכונת התנהגותית - קוגניטיבית דורשת התאמות ייחודיות לאוכלוסייה הצעירה בשלבים השונים של הטיפול - בניית קשר ומוטיבציה, הגדרת מטרות, הסברים פסיכו-חינוכיים וכמובן התערבויות מותאמות. לכל אלו יש להוסיף את המאפיינים הייחודיים של עבודת הפסיכולוג החינוכי, כגון בניית הסטינג של טיפול בתוך כתלי בי"ס וחשיבה מערכתית מורכבת על הצלבת מטרות בין המשפחה לגורמים החינוכיים.

פסיכולוגים חינוכיים הבוחרים לעבוד במתכונת התנהגותית-קוגניטיבית נדרשים גם להיכרות מעמיקה עם תכניות טיפוליות מותאמות-הפרעה. קורס זה נועד להציג בפני המשתתפים מודלים מתקדמים לטיפול במגוון הפרעות נפוצות אצל ילדים, בדגש על הפרעות החרדה. במהלך הקורס, המשתתפים יכירו וילמדו לטפל בהפרעות פאניקה, OCD, הפרעת חרדה מוכללת (GAD), דיכאון וחרדה חברתית.

המשתתפים יכירו את המאפיינים השונים של ההפרעה, את  הטיפול המותאם ואת ההתאמות הנדרשות לילדים, כגון: הסבר חינוכי מותאם, בניית התערבות בשימוש הורים וגורמים חינוכיים וניהול קונפליקטים. על מנת לפתח גמישות חשיבתית ואינטגרציה התלמידים ייחשפו הן לתכניות התנהגותיות והן לתכניות קוגניטיביות.

בנוסף, נכיר תכניות טיפוליות, השואבות השראה מהגישה המטא-קוגניטיבית (MCT) של אדריאן וולס. גישה עדכנית, שנמצאה יעילה במיוחד לטיפול קצר מועד במגוון הפרעות חרדה.

קהל יעד

פסיכולוגים חינוכיים בעלי היכרות מוקדמת עם הטיפול ההתנהגותי-קוגניטיבי: התיאוריה ההתנהגותית (התרגלות, דה-סנסיטיזציה) והקוגניטיבית (מודל אפר"ת, עיוותי חשיבה...), יכולת לבנות מדרג חשיפות ומפה קוגניטיבית, להעביר הסברים פסיכו-חינוכיים ולבצע תשאולים סוקראטיים.

מטרות הקורס

  • היכרות עם הגישה המטאקוגניטיבית (MCT) של אדריאן וולס והתאמתה לאוכלוסייה צעירה.
  • היכרות עם תכניות טיפוליות ספציפיות, עם מגוון הפרעות החרדה ותרגולן באמצעות סימולציות.

אופן הלמידה

קורס מקוון ומגוון. ההשתתפות בו משלבת מפגשים קבוצתיים סינכרוניים (בזום) ומשימות המחשה והעמקה א-סינכרוניות (שמתבצעות בצורה עצמאית, אך יש להגישן במהלך אותו יום).

הקורס כולל: ידע תיאורטי מעולם הטיפול המטא-קוגניטיבי והטיפול הקוגניטיבי-התנהגותי, תרגול חוויתי, סרטונים, סימולציות ושילוב דוגמאות.

היקף הקורס

56 שעות אקדמאיות במהלך 11 מפגשים.
מועד פתיחת הקורס: 06/11/22
מועד סיום הקורס: 29/01/23
*יתכנו שינויים בתכנית הלימודים.

מקום הקורס

הקורס יתקיים בזום

שכר לימוד

980 ₪

מבנה הקורס ותכנים

מס' מפגש תאריך ושעה נושא אופי המפגש יחידות
1

06.11.22
9:00-13:15

פתיחה – טיפול מטא-קוגניטיבי
הפן התיאורטי
- עקרונות הגישה ורציונל טיפולי, מודל ה-CAS.

סינכרוני 5
2 13.11.22
9:00-13:15

פתיחה – טיפול מטא-קוגניטיבי
הפן התיאורטי
- אובססיות, רומינציות ודאגות, אבחנה על פי המודל

סינכרוני 5
3 20.11.22
9:00-13:15

טיפול מטא-קוגניטיבי + תרגילים חווייתיים - התערבות על פי המודל – תרגיל היד, הפיל הוורוד, טכניקת הדובל, תרגיל הנמר, תרגילי DM. יישום באמצעות תרגיל טיפולי אינטראקטיביים.
תרגיל הגשה

סינכרוני + משימה להגשה 5
4 27.11.22
9:00-13:15

חרדה חברתית - המודל הקוגניטיבי לחרדה חברתית של קלארק - מאפיינים עיקריים, חשיפה והבנייה מחודש באמצעות המודל.
סימולציות - תרגיל הגשה

סינכרוני + משימה להגשה 5
5 11.12.22
9:00-13:15

חרדה חברתית - התערבויות (ניסוי התנהגויות מגונות, שכתוב זכרונות).
סימולציות - תרגיל הגשה

סינכרוני + משימה להגשה 5
6 18.12.22
9:00-13:15

OCD - טיפול התנהגותי - מודל פואה (ERP) ומודל אנדופנוטייפ.
סימולציות - תרגיל הגשה

סינכרוני + משימה להגשה 5
7 01.01.23
9:00-13:15

OCD - טיפול מטא-קוגניטיבי - מודל וולס. השוואות בין המודלים באמצעות סימולציות.
סימולציות - תרגיל הגשה

סינכרוני + משימה להגשה 5
8 08.01.23
9:00-13:15

הפרעת חרדה מוכללת (GAD) - מאפיינים של חשיבה דאגנית, המודל של בארלו להפרעת חרדה מוכללת, המחשה באמצעות תיאור מקרה וסימולציות.
סימולציות - תרגיל הגשה

סינכרוני + משימה להגשה 5
9 15.01.23
9:00-13:15

הפרעת חרדה מוכללת (GAD)
המודל המטא-קוגניטיבי להפרעת חרדה מוכללת, המחשה באמצעות תיאור מקרה וסימולציות.
סימולציות - תרגיל הגשה

סינכרוני + משימה להגשה 5
10 22.01.23
9:00-13:15

דיכאון - מאפייני דיכאון אצל מבוגרים וילדים, המודל המטא-קוגניטיבי לטיפול בדיכאון, התערבויות – ATT ו-SAR.
סימולציות - תרגיל הגשה

סינכרוני + משימה להגשה 5
11 29.01.23
9:00-14:00

הפרעות פאניקה - מאפייני הפרעות פאניקה, הקהיה שיטתית וטכניקות הרפיה, צפייה בסרט, טיפול התנהגותי באמצעות המודל של וילסון.
סימולציות - תרגיל הגשה

סינכרוני 6
תאריך רזרבי לשריון 9:00-13:15     סה"כ שעות בקורס - 56