פסטיבל קולנוע דרום שמח להמשיך במסורת של חיפוש אחר קולות חדשים של תלמידות ותלמידי ביה"ס
לאמנויות הקול והמסך במכללה האקדמית ספיר.


הפסטיבל קורא לסטודנטים.ות להגיש סרטים שאינם סרטי גמר ולהשתתף במסגרת רשמית של פסטיבל קולנוע דרום- "ניצוצות". אם יצרתם.ן סרט מוצלח בשנים א' - ג',
זו ההזדמנות שלכם.ן לנסות ולהתקבל להקרנה בפסטיבל.
 

תהליך הבחירה:

הסרטים המוגשים ייבחנו על ידי ועדה מטעם הפסטיבל שתכלול גורמים מבית הספר. מבין המגישים ייבחרו להקרנה 4-5 סרטים.

מי יכול.ה להגיש?

סטודנטים.ות בכל המסלולים שביימו סרט בשנים א'-ג', אשר נעשה בין 02/2022 - 03/2021 במסגרת קורס בסמסטר ב' של שנת הלימודים תשפ"א ו/או במסגרת קורס בסמסטר א' של שנת הלימודים תשפ"ב.

תנאים להגשה:

על סטודנטים.ות המעוניינים.ות להגיש את הסרט למסגרת "ניצוצות", יש להתחייב כי הסרט עומד בתנאים שלהלן:

  • אורך- עד 15 דקות. סרט שיעבור את ה- 15 דקות לא יגיע לועדה.
  • תרגום- במידה והשפה המדוברת בסרט שונה מעברית, יש להגיש את הסרט עם כתוביות לעברית.
  • ניתן להגיש מספר סרטים, עד סרט אחד בלבד מכל ז'אנר (עלילתי, תיעודי, אנימציה, ניסיוני).
  • על לינק הצפייה להיות בתוקף עד 30.11.2022. לינק לא פעיל ו/או ללא הרשאת צפייה ו/או פג תוקף - יפסלו את השתתפות הסרט באופן אוטומטי.
     

במידה והסרט מתקבל לפסטיבל:

  • על הסטודנט.ית לספק קובץ הקרנה סופי בפורמט ProRes או DNxHD (כולל מיקס, תיקוני צבע, כתוביות וכו') עד לתאריך 30.09.2022.
  • לאחר הודעת הקבלה לפסטיבל, יש להוסיף כתוביות בעברית לסרט (גם לסרט ששפתו עברית). ללא כתוביות, הסרט לא יוקרן בפסטיבל.
  • על הסטודנט.ית לדאוג להסדרת זכויות יוצרים ורישיונות עבור חומרים לא מקוריים.

** הנהלת הפסטיבל רשאית, לפי שיקול דעתה ובכל שלב, לפסול מועמדות של כל סרט אשר הפרטים שנרשמו
     בטופס ההרשמה אינם מלאים ו/או נכונים, ו/או המועמד.ת לא עמד.ה באי אילו מהתחייבויותיו שלעיל.

מועד אחרון להגשה - 23.07.2022
תשובות תשלחנה עד לתאריך- 21.08.2022

קישור לטופס ההרשמה
- שאלות יש להפנות למייל- yahavw@sapir.ac.il

בהצלחה!