קורס מקוון
הקורס מוכר לפיתוח מקצועי במסגרת "אופק חדש" / "עוז לתמורה" ובהתאם למתווה שנה"ל תשפ"ב

מרצים

הגברת ענת קרטס, מורה לתיאטרון. מובילה קהילת מורים לתיאטרון במסגרת השתלמות מקצועית של מורים במכללת ספיר. מנחה קבוצות תיאטרון בתיאטרון קהילתי.

מר בן הכט, מורה לתיאטרון ורכז מגמה. מדריך ארצי בפיקוח על הוראת התיאטרון במשרד החינוך. העביר השתלמויות בהיבטים שונים של תוכנית הלימודים בתיאטרון.

תיאור הקורס

ההשתלמות תעסוק ב "רעיונות הגדולים" כתפיסה פדגוגית בהלימה לתפיסת ההוראה העדכנית בתיאטרון בחטיבה העליונה.

במהלך ההשתלמות:

  • עיסוק בטקסטים שיעמיקו את הבנת מתודת הרעיונות הגדולים כבסיס להוראה.
  • תרגול שאלת שאלות וניסוח רעיונות גדולים.
  • בחינת יחידות הוראה לאור הנחות וכלים של מתודת הרעיונות הגדולים.
  •  ניסוח יחידות הוראה הקושרות את גופי הידע עם רעיונות גדולים.

היקף הקורס

קורס מקוון שיתקיים בימי שלישי ורביעי (מפגשים סינכרוניים וא-סינכרוניים).
30 שעות לגמול השתלמות.

מועד פתיחת הקורס: 25.05.22
מועד סיום הקורס: 27.06.22

*יתכנו שינויים בתכנית הלימודים.

קהל יעד

מורי על יסודי

שכר לימוד

הקורס מסובסד ע"י משרד החינוך- דמי הרשמה בסך 65 ש"ח בלבד.

מטרות הקורס

  • היכרות עם מתודת החשיבה של "הרעיונות הגדולים" המותאמת לתפיסות העדכניות של הפדגוגיה.
  • ניסוח הקשר בין רעיונות גדולים לנושאים הנלמדים בתיאטרון.
  • אימון, תרגול ובנייה של יחידות הוראה בהתאמה למתודה.

תכנית לימודים

מפגש תאריך שעות נושא טכניקת עבודה
1 24.05.22 יום ג' 2 שעות
19.00-20.30
היכרות עם המושג "רעיונות גדולים" כמתודה להבנה וללמידה רלוונטיות במאה ה-21

סינכרוני-הרצאה
בן הכט וענת קרטס

2 25-30.05.22 2 שעות

מה חשוב לרוב בני האדם ללמוד? - עיון בשש מגמות כלליות של למידה במאה ה-21 על פי פרקינס והרפז.
הקשר בין מגמות אלה למתודת הרעיונות הגדולים

א-סינכרוני
בן הכט

3 31.05.22 יום ג' 4 שעות
18.00-21.30

הטקסטים התיאורטיים של פרקינס והרפז
הצגת דוגמאות לרעיונות גדולים הרלוונטיים ליחידות הנלמדות בתיאטרון ודיון
ניסוח רעיון גדול כנקודת מוצא לבחירותיו של המורה ולדגשים שלו

סינכרוני הרצאה + דיון
ענת קרטס ובן הכט

4 1-7.06.22 2 שעות רלוונטיות ומיומנויות בזיקה לרעיונות הגדולים: הצעה ליישום המתודה בשיעור אחד

א-סינכרוני
(בן-לכנס)

5 07.06.22 יום ג' 4 שעות
18.00-21.30

למה אנחנו בוחרים ללמד מחזה מסוים?
רלוונטיות, בחירות וניסוח רעיונות גדולים
שיח עמיתים + שיתוף בדוגמאות

סינכרוני הרצאה + דיון
ענת קרטס ובן הכט

6 8-14.06.22 2 שעות ניסוח שני רעיונות גדולים בהקשר לנושא נלמד

א-סינכרוני
למידה מתוקשבת
(בן - לכנס)

7 14.06.22 יום ג'

4 שעות
18.00-21.30

חלל דרמטי ומגדר בקומדיות של מולייר
כיצד התמורות ההיסטוריות משתקפות במוסכמות התיאטרוניות של היצירות לאורך ההיסטוריה

סינכרוני 2 שעות הרצאה + 2 דיון
יאיר ליפשיץ

8 15-21.06.22 2 שעות תכנון שיעור במתודת הרעיונות הגדולים בהשראת ההרצאה של יאיר ליפשיץ

א-סינכרוני
(בן - לכנס)

9 21.06.22 יום ג' 4 שעות
18.00-21.30

תיאטרון מחול – מרחב בינתחומי כמרחב של מאבק או התנגדות
בעקבות המפגש עם המרצה -ניסוח רעיונות גדולים של הפרקטיקה + פריסת הפרקטיקות הבינתחומיות ותרומתן לתלמידי התיאטרון

סינכרוני
הרצאה
+ פעילות בעקבות ההרצאה
רינה בדש

10 27.06.22 יום ב' 4 שעות
18.00-21.30
הצגת מודל של יחידת הוראה מרעיון גדול באחת מיחידות התוכנית

סינכרוני
דיון + סיכום והכנה למטלת הסיכום
ענת קרטס ובן הכט

      הגשת מטלת סיכום – תכנון יחידת הוראה במתודת הרעיונות הגדולים