יש לכם רעיון חדשני בעל השפעה חברתית?

מרכז ח"י בספיר, במסגרת התכנית ליזמות חברתית ע״ש משפחת קראון, מזמין אתכן.ם להתמודד על קבלת מימון* ותמיכה של המרכז, לרבות מנטורים, תוכנות, ציוד טכנולוגי ומרחב עבודה.

* מימון בסכום של עד 30,000 ש״ח, לצורך ביצוע הוכחת היתכנות, שתסייע לכם לגייס השקעת המשך.

רקע

יזמות חברתית היא פעילות, המייצרת השפעה חיובית בת קיימא תוך ניצול גישות חדשות ו / או חשיבה יצירתית, כאשר פרט או קבוצת פרטים מחפשים פתרונות חדשניים לבעיות / אתגרים חברתיים כמו עוני, בדידות, נידוי חברתי, בעיות סביבתיות והעדר נגישות של אוכלוסיות רבות למקורות בסיסיים כמו בריאות, חינוך, מים נקיים, דיור ועוד.

רשאים להגיש מועמדות

בצוות המגיש את ההצעה יהיה/ תהיה פעיל/ה לפחות אחד/ת מהקטגוריות הבאות:

 1. סטודנט/ית פעיל/ה בתואר ראשון / תואר שני / המרכז הטכנולוגי להנדסאים / ביה״ס לאמנות בספיר
 2. בוגרים/ות עד שנה מתום הלימודים בספיר.
 3. בוגרי/ות אקסלרטור הקיץ של מרכז ח"י בספיר
 4. סגל מנהלי ואקדמי בספיר

* יש להעלות אישור פעילות במכללה - (צילום כרטיס סטודנט / עובד / מרצה / תעודת סיום לימודים)

הגשת המועמדות

חשוב לדעת לפני שמגישים:

 1. הרכב הצוות צריך להיות בין 2-5 מייסדים.
 2. החלטה על כמות הזוכים נתונה לשיקול דעתה של הוועדה המקצועית בלבד.
 3. מימון למיזם הזוכה ישולם ישירות לספקים, כחלק מתכנית העבודה ופיילוט המיזם.
 4. הצוות עצמו אינו זכאי לקבל תגמול עבור שעות העבודה שהשקיע במיזם.
 5. המכללה תהיה רשאית לפרסם את הזכייה, לרבות תמונות ושמות הזוכים, בכל אמצעי המדיה העומדים לרשותה והמשתתפים נותנים את הסכמתם לכך ללא תמורה.

לצורך הגשת המועמדות יש להגיש: 

 1. תקציר מנהלים - על גבי מסמך וורד בעברית. כ-10 שורות המתארות את המיזם.
 2. סרטון של 2-3 דקות, המציג את הבעיה, הפתרון ועבור מה ישמש המענק שיתקבל.

* קישור לטופס הרשמה *

קריטריונים לשיפוט

 1. חדשנות ומקוריות המיזם
  מידת חדשנות ומקוריות המיזם תימדד בהתייחס לפתרונות הקיימים בשוק ולייחודיות הפתרון המוצע. לקריטריון זה חשיבות מרכזית בבחירת המיזמים הזוכים.
 2. קהל היעד ואימפקט
  הניקוד בקריטריון זה יקבע על פי מידת ההשפעה הפוטנציאלית של המיזם על הבעיה אותה הוא מתעתד לפתור, ועל פי המידה בה הפתרון יוצר השפעה בעלת חשיבות לקהל היעד הרלבנטי.
 3. סיכויי המיזם לצאת אל הפועל
  יישימות  והיכולת של הפרוייקט להיות בר-קיימא. הניקוד בקריטריון זה יקבע על פי ההיתכנות של המיזם לגייס השקעות או הכנסוות בהמשך.
 4. איכות צוות המיזם
  איכות הצוות תבחן על-פי תחומי ההתמחות הרלוונטיים להצלחת המיזם, מידת הבקיאות בחומר, מידת האינטרדיסציפלינריות ודינמיקת הצוות.
 5. יכולת המענק לקדם את הפרוייקט
  בקרטריון זה ייבחן האם המענק מאפשר הגעה לאבן דרך משמעותית ראשונה.  
 6. איכות ההצגה באמצעות סרטון
  הניקוד בקריטריון זה יקבע על פי רמת הבהירות של הצגת המיזם בהתייחס להיבטים הבאים: תיאור הבעיה, חדשנות הפתרון המוצע, כדאיות הפרויקט מבחינה חברתית, תיאור אבני דרך, ניתוח כלכלי, הצגת מודל עסקי בר קיימא ועוד.

ועדת השיפוט

אוראל שקד, מרצת הקורס יזמות חברתית 
נעמה אייד-בוהדנה, מנהלת  היחידה למעורבות חברתית 
ד"ר דן קאופמן, המנהל האקדמי של תכנית ח"י בספיר 
דוד בנימין, מנהל מועדון הסטודנטים ליזמות
ג׳סיקה קידר, עוזרת נשיא המכללה
אלון אלשייך, מנטור בתכנית האקדמית ח״י בספיר
עמיעד גורביץ׳, ראש הקליניקה הכלכלית בח"י בספיר ומרצה הקורס השקעות אימפקט 

תהליך ומועדים

מועד אחרון להגשת ההצעה: 3.3.2022 בשעה 12:00.

שאלות ופרטים נוספים

בכל שאלה או צורך בהבהרה, אנא פנו למרכז היזמות והחדשנות ח"י בספיר, למייל exlab@sapir.ac.il

* קישור לטופס הרשמה *

עוד על התכנית ליזמות חברתית ע"ש קראון

עוד על מרכז ח"י בספיר